Kritiken mot Samhall

Samhall kallar till extra möte om arbetsmiljön

Arbetsmiljö

Fastighets har påtalat flera arbetsmiljöproblem på Samhall. Det har handlat om att den stora omsättningen på chefer skapar otrygghet, att matchningen till rätt arbetsuppgifter inte fungerar och relationerna med facket är dåliga. Och liknande kritik har kommit från andra fackförbund.

I går, onsdag, fick representanter från Samhalls företagsråd och den centrala arbetsmiljökommitté träffa ledningen på ett extrainsatt möte för att prata om arbetsmiljön på företaget.
– Det var ett jättebra möte. De kändes som att de verkligen lyssnade på oss och tog det till sig. Det kändes nästan som att de inte förstått problemet tidigare, säger Annica Falck, representant för Fastighets i företagsrådet.

Annica Falck, facklig representant på Samhall.

Hon berättar att hela ledningen var närvarande, däribland vd Monica Lingegård och HR-direktör Monica Höglind.
– Vi fick säga både vad vi tyckte var bra och vad som var dåligt och de skrev ner allt och ska göra en sammanställning till ordinarie möte med företagsrådet den 15 februari, säger Annica Falck.

Även Eshagh ”Isak” Najmeddin, representant för Fastighets i den centrala arbetsmiljökommittén, var nöjd med mötet.
– På tidigare möten med arbetsmiljökommittén har vi pratat om saker som närvarorapporter och sjukskrivningstal. Nu pratade vi direkt om problem på golvet, som att skyddsombuden inte får respekt när de påtalar brister, och hur företaget är beredd att satsa på det, säger han.

Han är medveten om att det tar tid att göra förändringar och att det här inte är saker som åtgärdas snabbt, men tror att det nu kan bli skillnad.
– Att lova och att göra är två olika saker men vi köper ändå att de faktiskt vill åtgärda det som är fel, säger Isak Najmeddin.

Efter mötet meddelar Albin Falkmer, kommunikationschef på Samhall, i ett mejl till Fastighetsfolket att de kommer att arbeta vidare med flera frågor.
– Vi drar slutsatsen att det finns områden där vi måste göra mer och arbeta närmare de fackliga organisationerna. Det gäller framför allt arbetsmiljöarbetet och hur vi samverkar såväl lokalt som centralt, skriver han.

Utöver det här mötet har Samhalls vd Monica Lingegård också tagit initiativ till ett möte nu på fredag med LO:s Samhallgrupp.
– Bakgrunden är att vi vill höra mer om den kritik som framförts, så att vi kan agera på och utveckla de områden som brister, skriver Albin Falkmer.

LO:s Samhallgrupp

LO:s Samhallgrupp består av de sju LO-förbund som har avtal inom Samhalls olika verksamheter.

Det är Fastighets, GS, Handels, IF Metall, Seko, Kommunal samt Hotell- och Restaurangfacket. Gruppen leds av LO och avtalsansvarig ombudsman är Ann-Marie Stenberg Carlsson.