Den senaste tiden har det rapporterats gång på gång om missnöje bland anställda på Samhall och olika brister i arbetsmiljön. Det har bland annat skrivits om dålig matchning av arbetsuppgifter, hälsofarliga uppdrag, dåliga relationer med facket och att flera anställda tvingas sluta på företaget för att de inte passar in.

Kritiken mot Samhall

Damberg om Samhall: ”Ledning och fack måste ha bättre dialog”

Arbetsmarknad

Som en reaktion bjöd Mikael Damberg (S), ansvarig minister, in facken till ett möte för att ge sina synpunkter. Efter mötet sa han att ”det som jag ser som det viktigaste är att vi måste se till att ledning och fack har en bättre dialog”. Han påpekade att han hoppades på konstruktiva diskussioner mellan bolaget och facken.

Nu har Samhall tagit ett första steg och kallat in både företagsrådet, med representanter från fackförbunden, och den centrala arbetsmiljökommittén, som är Samhalls skyddskommitté, till ett extrainsatt möte den 30 januari.
– Arbetsmiljön på Samhall har lyfts fram och det har diskuterats brister, framför allt i media. Vi tycker att det är viktigt att lyfta de här frågorna och vill göra det så tidigt som möjligt, säger Albin Falkmer, kommunikationschef på Samhall.
Det här blir ett extra möte eftersom det, enligt Albin Falkmer, var för lång tid till det ordinarie mötet med företagsrådet.
– Det är viktigt för oss att det fackliga samarbetet fungerar bra. Vi ska ha bra, trygga och utvecklande arbetsplatser på Samhall, säger han.

Det har diskuterats olika brister i arbetsmiljön, bland annat problem med hög chefsomsättning, dålig matchning och dåliga relationer med facket. Är det någon särskild aspekt som kommer att lyftas på det här mötet?

– Jag känner inte till om det är någon särskild del som kommer att diskuteras på mötet. Det har som sagt kommit synpunkter om olika delar av arbetsmiljön och det är viktigt att lyfta alla de delarna, säger Albin Falkmer.

Annica Falck, representant för Fastighets i företagsrådet, är positiv till att det blir ett möte, men också tveksam till hur konstruktivt det kommer att bli.
– Det är väl bra att ha ett möte, problemet är hur vi ska komma framåt. Det ska bli jätteintressant att se vad som händer, säger hon.

Hon menar att det är upp till Samhall att ta steg och agera.
– Vi ska lyssna av vad företaget tänker om det här, vi har ju redan framfört åsikter, säger Annica Falck och fortsätter:
– På vartenda möte tar vi upp att det inte fungerar med de stora kontrakten och att vi har sådan stor omsättning av chefer. Och uppdragsredovisningarna, där vi ska godkänna nya objekt som säljarna får in, fungerar inte alls. Det klagar vi på hela tiden.

Enligt Albin Falkmer har det kommande arbetsmiljömötet inte specifikt att göra med näringsministerns möte att göra.
Hur har ledning och styrelse reagerat på att Mikael Damberg tagit initiativ till mötet med facken?
– Vi har inga synpunkter på våra ägare. Det är inte vår sak att kommentera, säger han.