Den norska studien visar att kemikalier som används vid städning är skadliga för lungorna. Den försämrade lungkapaciteten var jämförbar med att röka ett paket cigaretter om dagen under en tid på 10-20 år. Det är framförallt kemikalier från sprejflaskor som är orsaken.

Dessutom framkommer att städare är 40 procent mer benägna att utveckla astma än andra yrkesgrupper.
– Studien visar skador i lungorna hos kvinnor, men inte hos män. Det betyder inte att det inte kan förekomma även hos män, säger en av forskarna, Öistein Svanes och påpekar att antalet män i studien varit litet jämfört med antalet kvinnor.

Forskarna har undersökt lungorna på över 6 000 kvinnor och män under 20 års tid. Personerna fick svara på om de städade sina egna hem eller om de jobbade som städare. Av dem är 293 kvinnor och 57 män städare.

Sanering utan skadliga kemikalier

På jobbet

Ysabel Nilsson Saavedra, regionalt skyddsombud i Fastighets region Ost, tycker att studien visar hur viktigt det är att arbetsgivare ser till att städare får lära sig att använda kemikalier på rätt sätt. Då kan risken att skada sina luftvägar på jobbet minska. I egenskap av regionalt skyddsombud gör hon skyddsronder på städarbetsplatser och tar varje gång upp hur kemikalierna används. Hon kräver att det ska finnas varuinformationsblad om alla rengöringsmedel och att det ska vara möjligt att dosera rätt.
– Jag kommer ännu mer än tidigare att ta upp de negativa effekterna av kemikalierna och ställa krav på att arbetsgivare noga ser över om alla kemikalier verkligen behövs, säger hon och fortsätter:
– Jag rekommenderar aldrig att använda sprej. Om sprej måste användas säger jag till städaren att hålla flaskan långt borta från kroppen för att inte få medel på sig eller spreja direkt på en duk för att minska spridning av kemikalier i luften.

Arbetsgivare ska enligt arbetsmiljölagen förebygga ohälsa. Det innebär bland annat att de ska lära sina anställda använda kemikalierna på rätt sätt, säger Ysabel Nilsson Saavedra.
– Det är dessutom billigare för arbetsgivaren att ägna några timmar åt att informera sin personal om till exempel dosering i stället för att behöva köpa kemikalier i onödigt stora mängder.

Bedömer du utifrån den norska studien att det ska vara olika råd beroende på om städaren är man eller kvinna?
– Jag kommer att ge samma råd till alla, men jag kommer att berätta att det är kvinnor i den här studien som skadat sina lungor på grund av kemikalier. Det är en viktig information.

Kemikalier i sprejform ökar risk för luftvägsbesvär hos städare

Arbetsmiljö

Fastighetsfolket har tidigare rapporterat om en pågående svensk studie. Den är ännu inte klar men även den tyder på att kemikalier skadar luftvägarna. De preliminära indikationerna visar att kemikalier orsakar irritation i luftvägarna för städpersonalen och att risken ökar när man sprejar upp kemikalier i luften.

Karin Lovén, doktorand i aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola, är en av dem som arbetar med studien. Hon har ännu inte hunnit sätta sig in i den norska studien men har tagit del av rapporteringen i media.
– Jag tycker att arbetsgivare tillsammans med sina anställda bör diskutera vilka krav som ställs på städning av en lokal och hur de ska uppfylla kraven på bästa möjliga sätt. I det ska de väga in forskningsstudiernas resultat, säger hon.

Undersökningen vid Lunds Tekniska Högskola har inte, till skillnad från den norska, tittat på skillnader mellan män och kvinnor. Resultatet av den svenska studien kommer att publiceras senare i år, eventuellt efter sommaren.

De här har deltagit i studien

Av de 6 235 tillfrågade i studien arbetar 350 som städare. Av dem är 293 kvinnor och 57 män.
4 171 av de övriga svarade att de städar hemma minst en gång i veckan, av dem är 2 808 kvinnor och 1 363 män.
Av de 1 709 som svarade att de inte städar hemma är 197 kvinnor och 1 512 män.

Forskare vid universitetet i Bergen i Norge står bakom studien.