Avtalsförhandlingarna i fastighetsbranschen bröt samman 13 februari. Parterna står långt i från varandra. Det handlar framförallt om lönenivån och lönesystemet. Arbetsgivarna kräver tvåårsavtal med 1,6 procents löneökningar per år. Det har servicefacket PAM sagt nej till.
– Det har varit svårt att komma överens. Vi inom PAM har kollektivavtal med flera olika branscher men det här är det första som tvingats gå till medling, säger Jarkko Viitanen, avtalsexpert på PAM och fortsätter:
– Ett av våra krav är att få bort en bestämmelse i avtalet om att det är arbetsgivaren på arbetsplatsen som i sista hand får bestämma vilka lönegrupper som gäller för de anställda.

Andra krav är löneökningar i euro, och inte i procent, för att löneklyftorna skulle öka genom procentuella ökningar. Vidare kräver förbundet bättre villkor för deltidsanställda genom att precisera minimiarbetstiden i avtalet. Ytterligare krav är att nattarbete enbart ska ske efter noggrann avvägning och med ett högre lönetillägg än i dagens kollektivavtal.
Arbetsgivarsidan kräver till exempel att söndagstillägg och ersättningar för arbete på lördagar slopas och att arbetsdagen ska bli längre än i dag genom att tillämpa en genomsnittlig veckoarbetstid.

Med anledning av de svåra avtalsförhandlingarna införde PAM i början av februari övertidsförbud för alla städare, fastighetsskötare och andra inom avtalsområdet i fastighetsbranschen. Förbundet har också varslat om strejk. Det första varslet kom i förra veckan och ska träda i kraft den 1 mars om den pågående medlingen inte leder till en överenskommelse. Strejkvarslet omfattar tolv företag och omkring 1 200 anställda.
Det andra varslet lämnade PAM i går, torsdag, för att skynda på en lösning i förhandlingarna.
Det träder i kraft den 12 mars på åtta företag och omfattar cirka 2 000 anställda.
Kollektivavtalet i fastighetsbranschen berör cirka 70 000 fastighetsskötare och städare.

Frysta löner för finska arbetare

Lön och avtal

Servicefacket PAM organiserar anställda inom flera serviceyrken. Sedan början av veckan råder övertidsförbud även inom handeln med cirka 250 000 anställda eftersom parterna har svårt att komma överens. I tidningen Handelsnytt säger Mia Suominen, avtalsexpert på PAM, att det är också här lönefrågan som är det stora trätoämnet och att förbundet även säger nej till arbetsgivarnas krav på löneökningar i procent.