En av dem som blivit utsatt för sexuella trakasserier är en städare med en visstidsanställning på ett städföretag. Jörgen Karlsson, Fastighets ombudsman i region Syd, företräder kvinnan som vill vara anonym. Enligt honom har kvinnan utsatts för sexuella trakasserier på jobbet av manliga kolleger. Det handlar bland annat om verbala sexuella anspelningar och att de tafsat på henne.
Kvinnan kontaktade Fastighets och arbetsgivaren först efter att trakasserierna pågått i flera månader.
– Hon har sagt ifrån utan att det har hjälpt. Men hon har inte vågat berätta för sin arbetsgivare. Hon har varit orolig för att förlora sin anställning, säger Jörgen Karlsson.

Att städaren har en otrygg anställning har haft en stor betydelse för hur hon har valt att agera, menar Jörgen Karlsson.
– Jag tror att de arbetsgivare som har visstidsanställda inte riktigt förstår vad det innebär att ha en tillfällig anställning. Jag vet flera fall då anställda inte vågat säga ifrån, det kan vara allt från dålig arbetsmiljö till fel i lön och som i det här fallet sexuella trakasserier. Det är väldigt tragiskt.

Utsattes för sexuella övergrepp på arbetsplatsen

Arbetsmiljö

Kvinnor i servicebranscherna är extra utsatta för sexuella trakasserier. Det visar en undersökning från Demoskop som kom i höstas. 50 procent av alla kvinnor som arbetar i servicebranscherna svarade att de har utsatts för ovälkomna närmanden eller övergrepp på jobbet.

Ewa Edström, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets, bedömer också att sexuella trakasserier är ganska vanliga i städbranschen.
– Det är inte särskilt vanligt att vi får ärenden om sexuella trakasserier. Däremot är jag ganska säker på att det är ett stort mörkertal och att sexuella trakasserier är ganska vanligt inom städ, säger hon.

 

Världens fack samlas mot kvinnovåld och trakasserier

Arbetsmarknad

Arbetsgivaren i det aktuella fallet har påbörjat en utredning. På förslag av facket kommer all personal på städföretaget att få en utbildning om diskriminering och kränkningar.
– Arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder så att det inte ska hända igen, säger Jörgen Karlsson.
Enligt lag har arbetsgivare ansvar att förebygga så att sexuella trakasserier inte förekommer. När det sker är arbetsgivare skyldiga att utreda vad som har hänt och ge stöd till den som drabbats. Skyldigheten omfattar också att vidta åtgärder om utredningen visar att trakasserier förekommer.
– Åtgärderna beror på omständigheterna och omfattningen. Det kan till exempel vara en varning, omplacering eller uppsägning av den person som trakasserar, säger Caroline Mitt, jurist och utredare på rättsenheten arbetsliv hos Diskrimineringsombudsmannen.

Fallet har också polisanmälts.

 

 

Detta är sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier kan förutom kommentarer till exempel vara att någon tafsar eller kastar närgångna blickar. Trakasserier och sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat.

Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivarna ett stort ansvar för att utreda sexuella trakasserier och vidta åtgärder. Arbetsgivaren är skyldig att utreda omständigheterna kring det som har hänt och i förekommande fall vidta de åtgärder som krävs för att förhindra trakasserier i framtiden.

Arbetsgivare ska också arbeta förebyggande så att ingen på arbetsplatsen riskerar att bli utsatt. Det ska finnas rutiner och riktlinjer för att motverka sexuella trakasserier.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöupplysningen.