När Samhall inte klarar att bemanna ett uppdrag köper de in tjänsterna från underentreprenörer som gör jobbet för deras räkning. Det har, enligt Dagens Arbete, bland annat förekommit på från flera SF-biografer i Stockholmsområdet.

Detta kritiseras av arbetsgivarorganisationen Almega FM-företagen som menar att Samhall inte ska sysselsätta personal utan funktionshinder i privata företag.

Nu säger också arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att Samhall inte ska ta på sig såna uppdrag som huvudsakligen sköts genom underentreprenörer.
– Samhalls enda uppdrag är att ge jobb åt sina anställda med funktionsnedsättning. Det är de som ska få arbete när man vinner en upphandling, säger hon till Dagens arbete.

Samhalls kommunikationschef, Albin Falkmer, har tidigare förklarat för Dagens arbete att de väljer den här lösningen vid specifika tillfällen. Det kan handla om att Samhall inte har personal med rätt kompetens på en ort eller att det är ett stort kontrakt som skapar arbete åt många men som kräver särskilda maskiner eller specialistkompetens.

Renée Lok, arbetsplatsombud på Samhall i Dalarna.

Men enligt Renée Lok, arbetsplatsombud på Samhall i Dalarna, förekommer det inte bara i fall där det krävs särskild kompetens.
– Förut tog de bara in underentreprenör för fönsterputs på en skola där det krävdes skylift och kunskaper som inte finns på Samhall. Men nu har de sedan flera månader en städfirma som sköter nästan allt städ på Max hamburgerier här, säger Renée Lok.

Hon menar att en av anledningarna till att Samhall tvingas ta in arbetskraft utifrån är att så många av uppdragen ska utföras samtidigt.
– Att säga att det är personalbrist är en sanning med modifikation. Problemet är alla dessa centrala avtal med morgonjobb. De kollar inte bemanningen på alla ställen innan de tar in uppdrag, säger hon.

Samhall vill förstärka med frisk personal

Nyheter

Samhall har även använt andra lösningar med personal som inte har funktionsnedsättning. 2016 skrev Fastighetsfolket om att Samhall i Lund behövde anställa till exempel studenter för att beta av ett berg av övertidstimmar.

Då menade förhandlingschef Anders Johansson att alternativet hade varit att täcka upp med intern personal men som eventuellt skulle finnas på andra orter och därmed få lång resväg.