I går kunde Fastighetsfolket rapportera att behovet av omställningsstöd minskat i de yrkesgrupper som omfattas av Trygghetsfonden TSL, som tillhör företag i Svenskt Näringsliv. Bland Fastighets yrkesgrupper har det också blivit färre som får stöd via TSL.

8 av 10 får nytt jobb inom ett år

Arbetsmarknad

Vid sidan av TSL finns en rad andra omställningsfonder, och Fastighets medlemmar omfattas av olika omställningsavtal beroende på vilket avtalsområde de tillhör. De som jobbar enligt det så kallade F-avtalet på företag inom fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo kan få hjälp via Trygghetsfonden Fastigo-LO. I den växande fastighetsbranschen har uppsägningarna varit få. Över tid har siffran för anställda som sagts upp på grund av arbetsbrist och fått omställningsstöd legat på cirka en procent.

–Fastighetsbranschen är inte lika konjunkturkänslig som andra branscher. Det är väldigt ovanligt att bostads- och fastighetsbolag helt lägger ned verksamheten, men däremot kan det uppstå arbetsbrist på grund av omorganisationer och outsourcing. Det som är vanligaste orsaken till arbetsbrist är att bolag tappar förvaltningsuppdrag, säger Marie Windmar, verksamhetsansvarig på Trygghetsfonden Fastigo-LO.

Under 2017 ökade uppsägningarna med drygt 60 procent jämfört med året innan. I antal var det 59 personer som sades upp jämfört med 36 under 2016. Den största orsaken var att ett företag tappade ett stort förvaltningsuppdrag och därför sade upp 35 personer. Av de 35 personerna har 15 redan fått sysselsättning.

Av dem som inte är kvar i omställningsåtgärderna längre, så kallade avskrivna, gick 65 procent under året vidare till ny varaktig försörjning.
–Det är en ganska hög siffra och de allra flesta, ungefär nio av tio, fick en ny tillsvidareanställning och övriga startade eget, säger Marie Windmar.

Andra orsaker till att personer avskrevs var att de gick i pension (13 procent) samt att det tvååriga efterskyddet upphört (22 procent). Efterskydd är en möjlighet att komma tillbaka till Trygghetsfonden om en person blir uppsagd från den nya anställningen.

Vid årsskiftet var 80 personer registrerade som aktiva klienter hos TFL.

 

 

Detta gäller för att få omställningsstöd

För att få rätt till omställningsstöd gäller bland annat att personen:

blivit uppsagd på grund av arbetsbrist

har varit tillsvidareanställd

haft en anställning med arbetstid på minst 16 timmar i veckan i genomsnitt

blivit uppsagd från ett företag med kollektivavtal

medlemskap i facket är inte ett krav

 

Det finns flera omställningsorganisationer

Trygghetsfonden Fastigo-LO. Gäller cirka 10 000 anställda på knappt tusen företag som är med i Fastigo, Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

Trygghetsfonden TSL. Gäller cirka 900 000 anställda i privata företag som tillhör Svenskt Näringsliv.

Fastighets medlemmar på KFO, i Pacta och Arbetsgivaralliansen berörs också av omställningsavtal.