Trygghetsfonden TSL ger omställningsstöd till de personer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. De kan exempelvis få jobbcoachning och stöd att hitta nytt jobb.
Statistiken för 2017 visar att antalet beviljade stöd för dem som jobbar på företag inom Fastighets avtalsområden har minskat eftersom färre har blivit av med jobbet. I fjol var antalet 617 vilket är 272 färre än året innan då totalt 889 fick det.

Fastighetsanställda bättre på att snabbt få nytt jobb

Arbetsmarknad

Fastighetsfolket rapporterade redan i oktober att historiskt få inom privat sektor behöver omställningsstöd från TSL. Dessutom kunde vi rapportera att yrkesgrupperna inom Fastighets är bättre på att snabbt hitta jobb jämfört med arbetssökande i andra branscher.

TSL omfattar anställda i privata företag med kollektivavtal som är anslutna till Svenskt Näringsliv. För Fastighets gäller det företag som tillhör arbetsgivarorganisationen Almega, till exempel städbolag och privata fastighetsägare.

Den här hjälpen kan du få när du blir uppsagd

Så funkar det

Statistiken för hela förra året visar att det totala antalet av personer som fått stöd, 11 342, är det lägsta på tio år. 79,4 procent av samtliga fick ny sysselsättning inom ett år efter att de blivit uppsagda. Det kan jämföras med personer inom Fastighets avtalsområden där en något större andel, 82 procent, fick nytt arbete.
– En generell trend är att arbetsmarknaden är stark och att antalet beviljade stöd minskar, säger Carl Command, analytiker på TSL.

Under 2016 var Fastighets ett av de tre LO-förbund där antalet beviljade stöd ökade. Nu hör Fastighets i stället till majoriteten av förbund med minskat antal beviljade stöd.

Resultat för deltagare inom Fastighets avtalsområden som avslutat sina program under 2017

  • Tillsvidareanställning, 36 procent
  • Visstid längre än sex månader, 8 procent
  • Visstid upp till sex månader, 18 procent
  • Behovsanställning, 10 procent
  • Utbildning, 10 procent
  • Pension, sjukersättning, aktivitetsstöd, 3 procent
  • Sjukskriven, 5 procent
  • Valt att lämna programmet innan lösning uppnåtts, 10 procent

Källa: Trygghetsfonden TSL