Fastighetsfolket har nyligen berättat om två av Fastighets medlemmar som nekats sjukpenning från Försäkringskassan, Pernilla Kling och Monica.

”Jag önskar Försäkrings­kassan skulle lyssna på läkarna”

Arbetsrätt

I samband med det sa Fastighets försäkringsansvarige ombudsman Torbjörn Jonsson att Fastighets var kritiskt till hur regeringen handskats med frågan.
– Vi är kritiska till hela den så kallade rehabiliteringskedjan eftersom den inte innehåller någon rehabilitering utan snarare är ett utsorteringssystem, sa han.

Nu har frågan lyfts när Magnus Pettersson och de fyra övriga ordförandena från 6F-förbunden gått samman och skrivit en debattartikel i Svenska dagbladet där de ställer krav på regeringen att förändra socialförsäkringen.

De skriver:
”Det är visserligen glädjande att regeringen har lovat att se över sjukförsäkringen och tillsätta en utredning. Från fackligt håll ser vi dock att det kommer behövas en rad åtgärder för att komma tillrätta med sjukförsäkringen.”

6F menar att det behöver göras mer och de lägger fram vad de anser är de fyra viktigaste punkterna. Det gäller att taket i sjukpenningen ska slopas, att det ska bli fler statliga satsningar på arbetsmiljö och rehabilitering. De vill slopa de siffersatta målen i sjukförsäkringen och ta bort de ”stelbenta” tidsgränserna. Slutligen de vill ha en rättssäker och tydlig bedömning av sjukpenningen.

”Sjukförsäkringen är avgörande för människors ekonomiska och sociala trygghet och bidrar till en utjämning av risker på grund av ohälsa. En fungerande sjukförsäkring lyfter människor ur fattigdom och bidrar till att minska ojämlikheten i samhället. Denna analys torde regeringen stå bakom”, skriver ordförandena.