Rolf Marcusson, Jim Järild och Zaher Barood är kvartersvärdar på Väsbyhem.

Mitt i Upplands Väsby centrum norr om Stockholm har Väsbyhem sitt kontor. Kvartersvärden Zaher Barood ska göra en beställning av en säkerhetsdörr som en hyresgäst önskat som tillval. Kollegan Jim Järild visar hur det ska gå till.
– Vet du om dörren ska vara med eller utan ett brevinkast? Flera fastigheter i det bostadsområdet har postboxar och då ska säkerhetsdörren vara utan, säger Jim Järild.

De hjälps åt att ta reda på svaret innan de sätter sig framför datorn för att tillsammans göra en beställning utan brevinkast.

Zaher Barood är ny på jobbet som kvartersvärd och Jim Järild är en av de kolleger som lär honom.
Fastighetsbranschen har stora rekryteringsbehov samtidigt som det råder brist på fastighetsskötare. Ett sätt att lösa problemet är att anställa personer utan erfarenhet i fastighetsbranschen som passar för jobbet och se till att de får de yrkeskunskaper som de behöver.

Flera fastighetsföretag låter sina nyanställda gå bredvid erfarna kolleger som lär ut jobbet.
– Det är ett sätt som företag alltid har använt vid behov men som är på väg tillbaka. Så länge det råder arbetskraftsbrist i branschen, blir detta mer vanligt, säger Mona Finnström, vd på arbetsgivarorganisationen Fastigo.

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

Väsbyhem är ett exempel på ett företag som haft svårt att rekrytera personer med yrkeskunskaper till lediga kvartersvärdtjänster. Under de senaste drygt fyra åren har företaget anställt sju kvartersvärdar, flera av dem utan erfarenhet av fastighetsbranschen. De har fått lära sig genom att gå bredvid en kollega.
– Vi har tittat mycket på personlighet vid nyanställningar. Det tekniska kan vi lära ut, så vi vill att personen också har ett intresse för det praktiska, säger förvaltningschefen Joakim Bysell.

Allt fler nyanlända utbildar sig inom fastighets­branschen

Arbetsmarknad

Serviceförmåga och ansvarstagande är kompetenser som företaget värdesätter högt. Väsbyhem ställer krav på gymnasieutbildning eller annan likvärdig utbildning och god datakunskap. Det är exempelvis meriterande med erfarenhet av förvaltning av fastigheter och av kvartersvärdjobbet eller med tidigare erfarenhet av servicebranschen.

Zaher Barood har sedan den 1 mars en fastanställning och ansvarar för flera fastigheter runt centrum.
Dessförinnan har han vikarierat som kvartersvärd i cirka sex månader i ett av Väsbyhems andra bostadsområden.
– Äntligen kan jag planera för framtiden. Med fast inkomst är det möjligt att söka lån på banken, säger Zaher Barood, som har bott i Sverige sedan augusti 2015.

Han har lärt sig grunderna i yrket genom att gå bredvid kvartersvärden Alex Gustafsson, som lärt honom allt från verktyg, de vanligaste felanmälningarna inom till exempel vvs och värme till hur en kvartersvärd ska hålla kontakt med sina hyresgäster.
– Det är ett bra sätt att lära sig, men det tar tid eftersom jobbet innebär många olika arbetsuppgifter, säger han.
Han kom till Sverige som flykting från Syrien. I Syrien har han haft ett eget företag inom eventmanagement och planerat och genomfört konferenser och mässor.

Vartefter det dyker upp nya arbetsuppgifter som han inte klarar av själv ber han någon av kollegerna att förklara.
– Alla här vet att jag är ny, så det är lätt för mig att be om hjälp, säger han.

Zaher Barood talar arabiska, vilket företaget och kollegerna har nytta av. Ibland tolkar han när kolleger som sköter fastigheter med nyanlända flyktingar får språkproblem.

Kvartersvärdarna på Väsbyhem sköter mindre reparationer i fastigheter inom exempelvis vvs och värme samt jobbar med enklare snickeri. De beställer jobb av entreprenörer och sakgranskar fakturor. De har tillsynsansvar, vilket bland annat innebär att de ska se till att sophanteringen fungerar och att bostadsområdena är fria från klotter. De har också mycket kontakt med hyresgästerna.

En av dem som lärt nyanställda är Rolf Marcusson, som har jobbat på företaget i 30 år.
– Det fungerar bra att jobba tillsammans med en som är ny. Min belöning är när jag ser att de nya trivs och har lärt sig yrket, säger han.

Hela företaget tjänar på inställningen att alla hjälper varandra. Det skapar mindre konkurrens. Alla känner tillit till sina arbetskamrater.

Rolf Marcusson började på företaget som trädgårdsarbetare efter en utbildning på en trädgårdsskola.
Arbetsuppgifterna har förändrats många gånger genom åren och han har gått kortare kurser för att lära sig allt nytt.

Rolf Marcusson berättar att oftast är det den kvartersvärd som arbetar i ett bostadsområde närmast den nyanställda som får frågan att lära ut. De fortsätter att samarbeta med varandra efter att den nya lärt sig jobbet.
– Hela företaget tjänar på inställningen att alla hjälper varandra. Det skapar mindre konkurrens. Alla känner tillit till sina arbetskamrater.

”Att gå bredvid en kollega för att lära sig fungerar bra. Dessutom är det jätteroligt för mig att nu få föra vidare det som jag har lärt mig”, säger Jim Järild, som hjälper nyanställde Zaher Barood att komma in i arbetet på Väsbyhem.

Även kvartersvärden Jim Järild är en av de senast anställda och utan erfarenhet i fastighetsbranschen. Han är intresserad av det praktiska och gillar att reparera och renovera. Tidigare var han arbetsledare för flygplanslastare. Under de två första månaderna på Väsbyhem arbetade han tillsammans med en kollega som sedan gick i pension.
– Det har fungerat bra att lära sig jobbet på det sättet, att både få se hur den andra gör och att få öva själv. Jag var mest orolig för hur jag ska hantera kontakten med hyresgästerna eftersom jag inte har jobbat så nära människor förut. Men det har gått mycket bättre än väntat, säger han innan han ska köra en kylbox till en hyresgäst med ett trasigt kylskåp.
– Dessutom är det jätteroligt för mig att nu få föra vidare det som jag har lärt mig.

Svårare att rekrytera i fastighets­branschen

Nyheter

Jim Järild tycker att han behöver mer kunskap om el och vvs vilket han framfört till sin chef under det senaste utvecklingssamtalet. Väsbyhem har planer på att ta fram ett kurspaket för dem som saknar yrkesutbildning för att bredda deras kunskaper.

Zaher Barood och Jim Järild är mycket nöjda med sina jobb på Väsbyhem och ser en framtid i fastighetsbranschen. Zaher Barood vill fortsätta utvecklas och så småningom gå vidare inom företaget. Jim Järild har aldrig tidigare trivts så bra på en arbetsplats.
– Jag gillar de varierande och intressanta arbetsuppgifterna, har bra kolleger och Väsbyhem gör mycket för att personalen ska trivas, säger han.

Även kvartersvärden Alexander Gustafsson, som lärt Zaher Barood yrkets grunder, är en av de senast anställda.
– Jag blir gärna kvar på företaget livet ut. Arbetsuppgifterna passar mig perfekt, säger han.

Ett bristyrke

  • Efterfrågan på fastighetsskötare är fortsatt stor, enligt Arbetsförmedlingen. Jämfört med hur det såg ut för ett år sedan har arbetsmarknaden för fastighetsskötare stärkts.
  • Det kommer att vara en viss brist på dem även om fem år.
  • Enligt Fastigos undersökning från hösten 2017 upplever hälften av 192 tillfrågade fastighetsbolag problem att rekrytera till exempel fastighetsskötare och fastighetstekniker.

70 anställda

  • Väsbyhem har 70 anställda. Av dem är 13 kvartersvärdar, tre driftmaskinister, tre reparatörer och sex utemiljövärdar. Övriga jobbar med allt från uthyrning till fastighetsutveckling som bland annat omfattar nybyggnation.
  • Företaget har cirka 4 500 lägenheter.
  • Under de kommande fem åren beräknar företaget att behöva anställa flera fastighetsarbetare: fyra kvartersvärdar, två driftmaskinister och en utemiljövärd.