Fönsterputsning innebär ofta risk för fall- och belastningsskador när kunskaper om rätt arbetsmetoder brister. Nu finns sex nya filmer med konkreta tips på bra arbetsteknik för att undvika värk och skador på webbplatsen Allt om städ, som är producerad av arbetsmiljöorganisationen Prevent.

Brist på introduktion – mer regel än undantag för städare

Arbetsmiljö

– Vi kallar det inte för utbildning utan för introduktion och det är tänkt som en inblick i branschen. Det ska framför allt vara en hjälp för arbetsgivare att introducera nyanställda, säger Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Fastighets.
Fastighets har sedan starten varit med i referensgruppen för att utveckla sidan.

Kalle Renkonen är fönsterputsare på Ren Jämt i Uppsala sedan många år och har på uppdrag av Fastighetsfolket fått tycka till om filmerna. Han blev själv upplärd av sina chefer när han började på företaget och tycker att filmerna tar upp bra grejer att tänka på.

Kalle Renkonen är fönsterputsare på Ren Jämt i Uppsala.

Han har dessutom flera egna tips.
– En viktig sak att tänka på är också att hålla grejerna löst och inte trycka mot fönstret, för då blir man snabbt trött i handlederna, säger han.
Det kan också vara bra att planera putsningen.
– Om man kör till exempel stora skyltfönster eller många fönster invändigt i en villa så kan det underlätta att blötlägga flera fönster på en gång. Då får vattnet och diskmedlet lösa upp smutsen medan man går tillbaka och börjar med det första. Då slipper man jobba lika hårt för att få bort smutsen och man sliter inte ut tennisarmbågen och handleden, säger Kalle Ronkanen.

Samtidigt menar han att det ofta är stressigt och inte alltid lätt att följa alla råd till punkt och pricka.
– Man ska inte jobba med händerna över axelhöjd men ibland måste man göra det ändå. Då är det viktigt att inte ha för hårt belastning och trycka för hårt, säger han.

Konrad Ceglinski, fönsterputsare på Adlersons fönsterputs.

Även Konrad Ceglinski, fönsterputsare på Adlersons fönsterputs i Stockholm, tycker att filmerna är bra, framför allt för dem som är nya i branschen.
– De som börjar tror kanske att det är lätt men det är många saker man måste tänka på samtidigt, säger han.

Han tycker dock att det allra viktigaste att tänka på är säkerheten.
– Det är klart att det inte är bra att få ont i armen men att ramla från en stege är ännu värre. Det gäller att se till att man inte skadar sig själv eller andra människor.

Annars tycker han att det är viktigt att stå stabilt och att använda båda händerna när man arbetar.
– Det gör att arbetet både blir mer effektivt och bättre för kroppen, säger han.

IVL Svenska miljöinstitutet har länge känt till att det finns risker för fönsterputsare. I en studie från förra året konstaterades bland annat risken för fallolyckor och belastningsskador är stor bland dem som jobbar med att putsa fönster och att det finns behov av en arbetsmiljöutbildning.

Stor skaderisk 
bland fönsterputsare

Arbetsmiljö

Frågan ingick också i ett forskningsprojekt om städares arbetsmiljö där syftet var att ta fram kunskapsunderlag för att vidareutveckla webbplatsen Allt om städ.
I oktober lanserades en utökad version av webbplatsen, bland annat med nya instruktionsfilmer för städare.

– Vi tror att de som jobbar heltid med fönsterputs behöver mer utbildning, vi tror också att de får det från andra på arbetsplatsen. Vi tror däremot att de som bara jobbar med fönsterputs en del av arbetstiden får sämre introduktion och för dem kan det här göra skillnad, säger Torbjörn Jonsson.

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöombudsman på Fastighets

Filmerna finns dessutom på tre olika språk: svenska, engelska och spanska.
– Vi vet att det inom den här branschen finns medarbetare med olika språklig bakgrund, så det känns bra att vi kan göra fakta tillgänglig för flera, säger Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent.

Torbjörn Jonsson påpekar att informationen, som riktar sig till såväl chefer och anställda som upphandlare och arkitekter som ska utforma nya byggnader, är något som alla är överens om.
– Det känns bra att ta fram något där hela branschen, både fack, arbetsgivare, och Arbetsmiljöverket, är överens och där informationen bottnar i forskning, säger han.

6 tips för att undvika skador

  1. Läs på om risker om du ska arbeta med stege eller lift.
  2. Minska belastningen på nacken genom att, om möjligt, stå på en låg stege
  3. Flytta dig, om möjligt, utmed fönstret när du putsar i stället för att sträcka dig. Använd förlängningsskaft.
  4. Försök att ha så lite hudkontakt med vatten som möjligt. Bomullshandskar inuti gummihandskar är ett knep.
  5. Använd båda armarna, till exempel genom att blötlägga med ena och skrapa med den andra för att undvika belastningsskador.
  6. Använd fingrarna för att styra riktningen på skrapan, i stället för att böja handleden.

Källa: Allt om städ

Webbplats för både städare och fönsterputsare

  • Webbplatsen Allt om städ används av både städare och chefer.
  • Målet är att nya städare ska få introduktion och etablerade städare ska få tips och vidareutbildning. Men målet är också att inspirera och stötta chefer i deras miljöarbete.
  • Nu utökas webbplatsen med kortfilmer med tips och instruktioner för fönsterputsning. Filmerna finns på både svenska, engelska och spanska.
  • Allt om städ har utvecklats i samarbete med Fastighets, Kommunal och arbetsgivarorganisationen Almega. Andra som medverkat i projektet är även Arbetsmiljöverket, Centrum för Belastningsskadeforskning, IVL och företaget ISS.