En viktig del på kongressen är valen till förbundsledning, det innebär de tre personer som har högst position i förbundet under de kommande fyra åren. Alla medlemmar har haft möjlighet att nominera via sina avdelningar fram till att nomineringstiden gick ut den 25 april. Därefter har valberedningen tagit fram förslag och trots att det har funnits flera nominerade till alla poster utom förbundsordförande blev förslaget samma personer som föregående period.

Valet till ordförande skedde med acklamation och resultatet blev att Magnus Pettersson fick förnyat förtroende.

– Vilka applåder jag blir riktigt rörd jag kanske har gjort något rätt under den föregående perioden. Jag känner mig hedrad att för andra gången bli vald och lovar att göra mitt bästa för medlemmarna, det förtroendevalda och de anställda, säger Magnus Pettersson, omvald förbundsordförande.

Yvonne Nygårds fick även hon förnyat förtroende efter en sluten omröstning, där Olga Back och Cecilia Samuelsson ställde upp för rollen som andre förbundsordförande.

– Jag har stått i den här talarstolen stora delar av dagen, men nu klappar mitt hjärta. Jag har varit så nervös. Tack så jättemycket! Jag är hedrad och lovar att jag ska göra mitt bästa och ser fram emot att bygga organisationen med er, säger Yvonne Nygårds.

Jari Visshed blev kvar som tredje förbundsordförande efter acklamation.

Magnus Pettersson: ”Vi ska inte fastna på kontoret”

Kongress 2018

Förutom ledning ska det också väljas ny förbundsstyrelse. Enligt de nya stadgarna ska det väljas tio ledamöter från olika delar av landet och om det är möjligt ska alla avdelningsforum vara representerade. Nomineringar till förbundsstyrelsen sker nu under kongressen, men även i det här fallet kommer valberedningen att presentera ett förslag.

Mohamad Elmarghichi är sammankallande i valberedningen:
–Vi har kriterier att ta hänsyn till när vi tar fram förslaget till förbundsstyrelsen. Vi ska titta på geografisk hemvist, jämställdhet mellan kvinnor och män, ålder, yrkesgrupper, etnicitet och kunskap och få en bra fördelning.

Här är nya ledningen

Förbundsordförande:

Magnus Pettersson
Ålder: 53 år.
Bor: Handen i Haninge.
Yrke i botten: Fastighetsskötare och reparatör på HSB.
Facklig karriär: Började som sekreterare i fackklubben på HSB i Norrköping. Valdes in i förbundsstyrelsen 1995 och har suttit flera perioder. Anställdes som ombudsman 1997 och har jobbat i Gävle och Stockholm. Började på förbundskontoret 2003 och blev andre förbundsordförande efter fyllnadsval 2011. Förbundsordförande 2014.

Hur ska förbundet bli starkare?
– Vi måste börja från underifrån. Det har blivit lite för mycket fokus på förbundskontor och regioner i stället för på arbetsplatser. Vi måste bli bättre på att bygga lokal facklig verksamhet, vi måste bli bättre på att utse förtroendevalda och det ska vara naturligt för medlem att värva medlem. Jag tycker också att vi ska arbeta mer praktiskt med klubbarna. Klubbarna bör och ska samarbeta i större omfattning än idag.

 

Andre förbundsordförande

Yvonne Nygårds
Ålder: 50 år.
Bor: Falun på helgerna och Stockholm under veckorna.
Yrke i botten: Städare på ASAB/ISS.
Facklig karriär: Bildade klubb på ISS Dalarna i början av 1990-talet. Blev avdelningsordförande i Fastighets avdelning 13 år 1998 och sedan anställd ombudsman i nuvarande region Nord år 2001. Ledamot i förbundsstyrelsen 1997-2010. Andre förbundsordförande från 2014.

Hur ska förbundet bli starkare?
– Vi behöver bygga och utveckla vår lokala organisation, det är våra lokala förtroendevaldas engagemang som gör Fastighets till ett levande och starkt förbund. Vi behöver aktiva klubbar och arbetsplatsombud på våra arbetsplatser. Avdelningarna ska vara den naturliga mötesplatsen för medlemmarna. Vi behöver också bli fler medlemmar i förbundet, framförallt behöver vi värva fler ungdomar.

Tredje förbundsordförande

Jari Visshed
Ålder: 59 år.
Bor: Kungsholmen, Stockholm.
Yrke i botten: Golvvård, storstädning.
Facklig karriär: Började som klubbordförande på ASAB/ISS 1984-2003, ombudsman i region Ost från 2003, ombudsman på förbundskontoret 2013. Valdes till tredje förbundsordförande 2014.

Hur ska förbundet bli starkare?
– Genom att öka medlemsantalet, då stärker vi förbundets ekonomi och kan satsa mer på vår verksamhet. Med fler medlemmar och en starkare ekonomi kan vi göra ännu bättre avtal för våra medlemmar, både när det gäller allmänna villkor, som anställningstrygghet, men också högre löner.