Ett av förslagen som gick igenom på förra veckans kongress var det om att införa något som kallas årets fackliga kamrat i förbundet. Det handlar om att uppmärksamma fackliga företrädare som till vardags gör förändringar för medlemmarnas bästa.

Inget stopp för alkohol – förbundets policy står fast

Kongress 2018

Bakom de två motionerna stod avdelningarna Skövde, Göteborg Centrum, Trollhättan och Uddevalla.
– När jag läste den här motionen tänkte jag att det var en självklarhet att vi skulle skriva under. Vi behöver lyfta dem som gör ett bra jobb, säger Emil Isenheim, avdelningsordförande i Uddevalla.

En av dem som var med när idén kläcktes var Gunnel Blom, fackligt ombud i region Väst.
– Jag tycker ibland att vi är dåliga på att visa uppskattning mot de som sällan hörs och knappt syns som men som ändå är där och stöttar sina kamrater hela tiden i vardagen, säger hon.

Gunnel Blom, fackligt ombud i Fastighets region Väst.

Hon berättar att det i den gamla organisationen delades ut ett årligt stipendium i det som då kallades avdelning två och menar att det var omtyckt.
– Vi får ofta och lätt kritik, men vi är dåliga på att visa uppskattning. Då är det väl fantastiskt om man kan få bli utsedd till årets fackliga kamrat från förbundet, säger Gunnel Blom.

Och varken kongressombuden eller förbundsstyrelsen hade några invändningar mot idén. Förbundsstyrelsen har därför fått uppdraget att ta fram tydliga riktlinjer och regler för nominering av årets fackliga kamrat.

Tanken är att den allra första pristagaren ska kunna utnämnas på nästa förbundsmöte, som hålls nästa år.