– Det var aldrig meningen att jag skulle sitta längre än en period. Globalt fackligt arbete kräver mycket tålamod och jag är inte den mest tålmodiga personen i världen, säger hon.

Fastighets till UNI-kongress för att diskutera bättre jobb

Nyheter

Några framsteg vill hon dock lyfta fram. UNI är den internationella fackliga federation som lyckats träffa flest globala ramavtal – hela 52 stycken.
– Vi har haft framgångar även i länder där det annars varit omöjligt för facket att verka, det bästa exemplet är Colombia. Där fick fackliga ledare förr kämpa för sitt liv, nu har vi tecknat ramavtal där.

Hon lyfter också fram Bangladesh Safety Accord – ett initiativ som UNI genomfört med IndustriAll efter den fruktansvärda arbetsplatsolyckan på Rana Plaza i Bangladesh där mer än 1 100 textilarbetare miste livet 2013. Nu har uppemot 200 företag tecknat bindande avtal om arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter.
– Det är inte alltid globalt fackligt arbete leder till konkreta resultat, men det här är ett bra sådant exempel.

Hur gör UNI Globals kongress skillnad för arbetare här i Norden?
– När man arbetar på global nivå måste man nästan bortse från nationsgränserna. Företagen är globala och då måste vi i facket också vara det. Se bara på de långa leverantörskedjorna. Villkoren måste vara bra i alla led, då vinner alla på det.