Fastighets har två ombud på kongressen. Det är Annica Falck från Samhall och ombudsman Torbjörn Jonsson. Dessutom deltar tredje ordförande Jari Visshed och ombudsman Ewa Edström som observatörer.

UNI Globals finska ordförande lämnar över klubban

Nyheter

Kongressen ska behandla ett antal större motioner om hållbart arbetsliv, globala ramavtal, livslångt lärande och mänskliga rättigheter.
– För oss blir också medlemsavgiften en viktig fråga. Som litet förbund är vi beroende av en stark federation, men alla medlemsförbund betalar inte in vad de ska, säger Torbjörn Jonsson.

Enligt honom är dock UNI Global en mindre viktig organisation för Fastighets medlemmar än den regionala grenen UNI Europa.
– I UNI Europa jobbar vi mycket med EU-frågor och direktiv, sådant som påverkar oss direkt.

Han tar frågan om så kallade e-servicekort som aktuellt exempel där facket genom lobbyarbete tillsammans med andra organisationer lyckats stoppa EU-kommissionens förslag.

UNI: Öka fokus på arbetarnas villkor

Nyheter

Det elektroniska servicekortet skulle undanröja administrativa hinder för företag inom bland annat städ-, bygg- och transportsektorn att röra sig över gränserna.
De berörda branscherna befarade negativa konsekvenser i form oseriösa aktörer och dumpade arbetsvillkor, men nu har alltså förslaget dragits tillbaka.

Torbjörn Jonsson betonar hur viktigt det är i internationella sammanhang att svenska och nordiska delegater står upp för kollektivavtalsmodellen.
– Vi har en stor fördel i att vi kan möta arbetsgivarna vid förhandlingsbordet. Tack vare vår höga organisationsgrad respekteras vår modell i sådana här sammanhang. I många andra länder går facket direkt till politikerna och kräver lagstiftning och om de inte lyckas blir det politisk strejk, säger han.

Annica Falck, facklig representant på Samhall.

Ett par dagar före kongressen hålls också UNI:s kvinnokonferens, även den i Liverpool. Där deltar Annica Falck och Ewa Edström.

20 miljoner medlemmar

UNI Global Union är en federation av 900 fackförbund i 150 länder med tillsammans 20 miljoner medlemmar. Den bildades år 2000 och Philip Jennings har varit generalsekreterare från starten. Nu avgår han och till efterträdare föreslås vice generalsekreteraren Christy Hoffman från USA. Till ordförande efter Ann Selin föreslås argentinaren Ruben Cortina.

  • Det här är globalt ramavtal
    Ett globalt ramavtal är avtal som sluts mellan multinationella koncerner och globala fackliga organisationer, som till exempel UNI Global.
  • Avtalen reglerar rättigheter och anställningsförhållanden för alla anställda i koncernen.
  • UNI Global har till exempel ramavtal med ISS.