Två dagar i veckan under fyra veckor fick 15 kursdeltagare från Allianceplus i Stockholm gå språkkurs i slutet av dagen, med en lärare från ABF. Vid varje tillfälle var 30 minuter av lektionen på arbetstid och en timme på fritiden.
– Jag har tidigare läst SFI i sju månader, men då bodde jag ensam och betalade min lägenhet själv så det gick inte att göra det längre. Så för mig var det bra att det gå kurs på jobbet, säger Armando Fuentes och fortsätter:
– Men jag är gammal och har inte studerat så mycket förut så det är svårt för mig, även om kursen är bra. Jag försöker lära mig nya ord varje dag, säger han.

Generellt är deltagarna nöjda med kursen och uppskattar möjligheten att knyta det till jobbet.
– Kursen har funkat bra för mig, jag har lärt mig mer än jag kunde innan. Men jag skulle vilja gå den igen om ett tag, säger Elsa Del Carmen Ortiz Bravo.

Elsa Del Carmen Ortiz Bravo är en av deltagarna. Hon tycker att det är bra att kursen hållits på arbetsplatsen.

Frågan om bristande språkkunskaper på arbetsplatsen har uppmärksammats på flera håll. Tidningen Kommunalarbetaren har nyligen skrivit om problem bland hemtjänstpersonal som kan för lite svenska för att arbetet ska fungera.

Även städbranschen brottas med språkproblem och Allianceplus är inte ensamma om att erbjuda språkkurs på jobbet. Hemstädföretaget Hemfrid har till exempel erbjudit en praktiskt inriktad svenskkurs på tio veckor i direkt anslutning till arbetsdagen.

Fm-bolaget Sodexo arbetar också tillsammans med app-tillverkaren Lingio att ta fram digitala språkkurser för att nyanlända snabbare ska lära sig språket. I appen, som går att ladda ner gratis, finns redan kurser för flera andra yrken, däribland fastighetsskötare och busschaufförer.

Mer än varannan städare är utrikesfödd

Arbetsmarknad

En förklaring till varför företag ser det här behovet är att många i städbranschen inte har svenska som förstaspråk. Enligt arbetsgivarorganisationen Almega är drygt hälften av alla anställda i städ- och fm-bolag födda i andra länder än Sverige.
– Vi har ungefär samma fördelning av utrikesfödda om man ser till hela landet. I storstäderna är andelen med utländsk bakgrund högre, där kanske det handlar om 70-80 procent, säger Allianceplus vd Dalia Ramzi.

Det här första kurstillfället var ett samarbete mellan företaget, ABF och Fastighets.

Enligt Nicklas Nilsson, ombudsman i Fastighets region Ost, är bakgrunden att det har funnits arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen och att kursen bekostats av ett skadestånd som Fastighets fått efter förhandlingar i flera ärenden med både klubb och region.
– Det här är ganska unikt och vi tycker att det var ett bra sätt att använda pengarna eftersom vi upplever att kunskaperna i svenska varierar och ibland är dåliga hos våra medlemmar. Det ökar också möjligheten för oss att kunna erbjuda dem en meningsfull medlemsutbildning, säger han.

Dalia Ramzi säger att Allianceplus också funderat tidigare på att genomföra en liknande kurs.
– Vi har en utmaning med språket hos våra medarbetare och vi har under en lång tid tittat på hur vi kan jobba med frågan, säger hon.
– Sedan dök det här förslaget upp i dialog med Fastighets. Vi har en del arbetsmiljöfrågor på den här arbetsplatsen och då tänkte vi att det kunde vara bra att göra en testpilot där, fortsätter hon.

Hon menar att arbetsmiljöfrågorna inte berodde på språkproblem, men att bättre kommunikation kan göra det enklare att lösa problem som dyker upp.
– Det kan vara svårt att uttrycka sig om man inte känner sig trygg i språket och vi vill att medarbetarna ska känna sig trygga i att tala i öppna forum, säger Dalia Ramzi.

De lär sig svenska – genom att komma direkt ut i arbete

Arbetsmarknad

Både företaget och deltagarna är nöjda med kursen och redan efter sommaren ska kursen gå en omgång till på samma arbetsplats. Då kommer de som inte har gått nu att erbjudas plats, och de som har behov kommer få möjlighet att gå en gång till.

Därefter är tanken att det ska bli språkkurser för fler anställda, men kanske på ett lite annat sätt.
– Det här är ett uppdrag där vi har många medarbetare, men på de flesta håll är våra medarbetare utspridda, så vi behöver hitta en lösning för det. Kanske vi samla dem i våra lokaler och köra det på fritiden, så att medarbetarna står för tiden men vi står för utbildningskostnader och lokaler, säger Dalia Ramzi.

Efter att kursen avklarats återsamlas alla deltagare för att ta emot ett intyg. Deltagarna får beröm för sitt engagemang både från Allianceplus och från sin klubbordförande Nasa Nimat Kazkoz. Samtidigt uppmanas de att fortsätta träna på att prata svenska hemma, vilket Niphawan Khoktom Magnusson redan gör.
– När det är saker som jag inte förstår så brukar jag använda mobilen för att översätta. Ibland är det svårt med stavningen, men det brukar gå att gissa sig fram, säger hon.

Hjälp för att bli bättre på yrkessvenska

  • Sedan november förra året kan fack och arbetsgivarorganisationer söka pengar för ökad språkinlärning på jobbet. Det kan handla om pengar för att ta fram digitala språkplattformar eller för att översätta undervisningsmaterial.
  • På sajten Allt om städ finns filmer om bra arbetsteknik för städare på svenska, engelska och spanska.