Annica Falck, förtroendevald på Samhall, har varit på UNI Globals kongress och kvinnokonferens i Liverpool.

Hur var det?
–Det var intensivt men också jätteintressant att höra berättelser från alla kvinnor runt om i världen.

Hur kom det sig att du var där?
– Vår förbundsordförande frågade om jag ville åka dit och representera Fastighets. Jag vet inte varför, men jag har jobbat fackligt sedan 1995 och de tycker väl att jag gör ett bra jobb.

UNI Globals finska ordförande lämnar över klubban

Nyheter

 Vad tar du med dig från Liverpool?
– Framför allt hur kvinnor har det i andra delar av världen. Man blir mer ödmjuk och lär sig tänka mer globalt. Även om vi inte är färdiga med jämställdhet och kamp mot trakasserier i Sverige har vi kommit mycket längre än många andra. I flera länder får kvinnorna inte ens gå med i facket för sina män.

– Samtidigt inser man att vi aldrig får ge upp. Kongressen tog flera viktiga beslut om rätt till kollektivavtal, bättre arbetsförhållanden och kampen mot våld i arbetslivet.

Hur får du användning för detta i ditt lokala arbete?
– Jag tror att jag blir bättre på att se vilka som utsätts för våld och hur viktigt det är att få medlemmarnas förtroende. Många som blir slagna pratar inte om det och vågar inte be om hjälp.

Vad har du för fler intryck?
– Återigen att vi ändå har det bättre på jobbet än många andra. Jag har fått höra berättelser om lokalvårdare som har hur långa arbetsdagar som helst. De har heller inte samma material och utrustning som vi. Jag är mycket tacksam för att jag fick vara med på detta. Det kommer att ta lång tid att smälta alla intryck.

UNI samlar 20 miljoner

UNI Global Union är en federation av 900 fackförbund i 150 länder med tillsammans 20 miljoner medlemmar.