Bostadsbidraget är ett stöd till lågavlönade barnfamiljer, unga under 29 år och pensionärer som behöver hjälp för att betala hyra eller månadsavgift för sitt boende. Politiker i flera läger gillar bidraget därför att det är fördelningspolitiskt träffsäkert. Det ger stöd till ekonomiskt svaga grupper, men inte andra.

Valenkät: Så vill partierna lösa bostadsbristen bland unga

Nyheter

Värdet av bostadsbidragen har urholkats under lång tid. Konsulten och debattören Stefan Attefall, tidigare KD-politiker och bostadsminister i den förra alliansregeringen, vill göra bidraget till en central del av bostadspolitiken.

Just Kristdemokraterna är ett parti som skulle stödja de rödgröna partierna om de vill höja bidraget. Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle även få stöd av allianspartiet Liberalerna och av Vänsterpartiet samt av Sverigedemokraterna.

Det visar Fastighetsfolkets valenkät till de bostadspolitiska talespersonerna i riksdagspartierna.

I den viktiga frågan om hur bostadsbristen bland unga ska bekämpas finns två politiska vägar, visar enkäten.

Både socialdemokraterna och miljöpartiet framhåller det nya investeringsstödet till bolag som bygger små hyresrätter. Partierna tror att det kan öka produktionen av små, billiga lägenheter.

Allianspartierna vill framför allt stimulera bostadssparandet för unga genom olika subventioner eller andra åtgärder som gynnar sparandet. De understryker också hur viktigt det är att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Även Sverigedemokraterna har liknande tankar.

Vänsterpartiet vill däremot tygla marknadskrafterna. Genom planering ska bostäder åt unga byggas där störst behov finns.

Enkäten visar också att den stora striden i bostadspolitiken står om marknadshyrorna, som allianspartierna driver hårt. Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna vill i ett första steg ha friare hyressättning i nybyggda bostadshus, medan Moderaterna vill minska regleringen i en stor blocköverskridande överenskommelse om bostadspolitiken.

Se hela valenkäten med svar från partierna här.