Socialdemokraterna har nyligen presenterat en handlingsplan för en trygg arbetsmarknad. En del handlar om trygga anställningar, där en begränsning av delade turer är en del.

Enligt vallöftet ska S-politiker jobba för att ta bort delade turer i stat, kommuner och landsting.
– Jag tycker att delade turer skulle förbjudas helt. Det är ett steg i rätt riktning, att införa det i offentlig sektor, men det rör inte direkt våra medlemmar, säger Magnus Pettersson, Fastighets förbundsordförande, och fortsätter:
– Möjligen kan det ge utslag om det blir regel att inte ha delade turer, om kunderna ställer samma krav överallt.

Så slår delade turer mot ditt privatliv

Arbetsmiljö

Förbundets strategi är att bland annat att uppmuntra skyddsombud att använda Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverkets föreskrifter där delade turer är definierat som en arbetsmiljörisk.

Men trots att föreskriften är drygt två år gammal har det ännu inte ställts något sådant krav från Fastighets.
– Jag är lite besviken, jag hade räknat med att det skulle komma något i vintras, säger Larry Stewart, arbetsmiljösamordnare i region Väst som suttit med i referensgruppen för föreskriften.

Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.

I förra årets avtalsrörelse krävde Fastighets också en ändring i kollektivavtalet. De ville ha en huvudregel för sammanhållna arbetspass och krävde ersättning om uppehållet mellan arbetspassen är mer än två timmar. Arbetsgivarorganisationen Almega svarade att det var ett ”svårsmält krav” och det gick inte heller igenom.
– Vi kommer att fortsätta driva kraven, men det är ingen lätt fråga, säger Ewa Edström på Fastighets och fortsätter:
– Vi har tidigare haft dagstädning som norm i Sverige. Men kunderna ställer ofta krav på att ha städning när verksamheten inte är i gång. Då får man per automatik deltidsarbete och delade turer.

Går det att få till en förändring?
– Ja, det måste jag tro. Dels avtalsvägen, dels genom att jobba med arbetsmiljö och genom upphandlingsverktyget, som vi tar fram i samarbete med arbetsgivarna.

Även Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega, tror att delade turer skulle kunna minska om det ställdes andra krav i kundernas upphandlingar. Han är öppen för att driva informationskampanjer tillsammans med Fastighets om detta.
– Vi vill givetvis att det ska bli så goda villkor som möjligt för de anställda. Det gäller att skapa förståelse hos beställarna om de anställdas förutsättningar till en bra arbetsmiljö, säger Ari Kouvonen.

Vad är delade turer?

  • Det som kallas delade turer innebär att arbetsdagen delas upp i två eller flera pass där det kan vara en flera timmar obetald lång paus till nästa pass. De långa pauserna gör att arbetsdagen blir mycket längre än för den som jobbar sina timmar sammanhållet.
  • I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om social och organisatorisk arbetsmiljö tas delade arbetspass upp som en risk för ohälsa. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa.