Städaren Yvonne Movert i Helsingborg jobbar inte heltid, utan 82 procent. Trots det är hennes arbetsdag tolv timmar lång, med en paus på nästan fem timmar mitt på dagen.
Det första arbetspasset är bara en till två timmar, men ligger en timmes bussväg bort. Det andra arbetspasset ligger närmare hemmet, men börjar först klockan tre och håller på till åtta.
– En delad tur tar sönder en totalt, fysiskt och psykiskt. Man har inget liv, säger hon.

Fastighets jobbar i motvind för att få bort delade turer

Arbetsmiljö

Tidigare var hon aktiv i brukshundsklubben, men det har hon tvingats välja bort för att få livet i övrigt att gå ihop.

När hon kommer hem framåt halv nio vill hon gärna hinna träffa sin sambo som jobbar i Danmark och som därför går och lägger sig tidigt. Allt annat måste bokas in till helgen.
– Jag har jobbat så här i runt åtta år. När jag ber om mer tid ihop säger de bara att ”det finns inget annat”.

Flera av hennes arbetskamrater har liknande scheman.
– Jag tror att det har att göra med att företaget inte vill betala för restiden mellan objekten, säger Yvonne Movert.

Salvisa Nikolic

Slavisa Nikolic, ordförande i avdelning Helsingborg, menar att delade turer är det största arbetsmiljöproblemet i städbranschen.
– Vi kämpade länge för åtta timmars arbetsdag. Det skulle ge åtta timmar arbete, åtta timmar sömn och åtta timmar fritid. Men med delade turer ger vi av fritiden till arbetsgivarna, säger han.

Yvonne Movert har valt att acceptera delade turer för att få fler timmar. Kollegan Marie Öhrn har valt att gå ner i tid för att slippa uppdelade arbetspass.

Alternativet till de uppdelade arbetspassen är att göra som Marie Öhrn, Yvonne Moverts kollega.
– Jag har själv valt att vara fattig och ta mindre tid för att slippa delad tur, säger hon.

Det gör att hon hela tiden måste tänka på sina utgifter, men hon får å andra sidan större frihet att bestämma över sin tid.
– Alla kanske inte kan jobba 7–15 i den här branschen, men det måste gå att få till något bättre än det som är nu, säger Marie Öhrn.

Jobbar ofrivillig deltid: ”Jag vill jobba mer men får inget annat”

Arbetsmarknad

Ofta beskrivs delade turer som ett problem i städföretag med mindre kontrakt där städningen inte tar mer än några timmar. Men det förekommer också på stora uppdrag, som det Sodexo har på Scania i Södertälje där ett tiotal personer har arbetsdagar med två timmars hål mitt på dagen.
– Det här är en industri, en stor arbetsplats, det borde inte behövas delade turer. Här borde det finnas möjlighet att organisera arbetet i heltid, säger klubbordförande Silvio Siles, som förhandlar med företaget om detta.

Bland fackförbundet Kommunals medlemmar hade 100 000 personer delade turer år 2013. Då skrev Kommunal och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, in i avtalet att fack och arbetsgivare lokalt ska sträva efter att minska antalet delade turer. Det saknas statistik på om det skett en minskning men flera kommuner har tagit policybeslut med förbud mot delade turer, enligt tidningen Arbetet.

Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.

Hur det ser ut i städbranschen eller på arbetsmarknaden i stort finns ingen färsk statistik över, men enligt arbetsgivarorganisationen Almega sker en svag ökning.
– Det är ett oskick, säger Ewa Edström, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.
Hon hänvisar till att forskningen visar att delade turer är dåligt för hälsan och leder både till långa arbetsdagar och svårigheter att ha ett fungerande socialt liv.

Allt fler städare jobbar deltid

Arbetsmarknad

Det här är också en fråga som engagerar i förbundet. Flera avdelningar hade skrivit motioner till kongressen om att Fastighets ska verka för att städning sker på dagtid och att arbetspassen blir sammanhängande så att delade turer försvinner.

En kom från avdelning Uppsala Östra.
– När jag började jobba jag hade en kund med kvällsstäd, men min dåvarande chef försökte styra över det till dagtid. Redan efter första veckorna med prov sa kunden att ”varför har vi inte gjort det här tidigare”. Nu går det mer åt andra hållet med mer och mer kvällsstäd, säger avdelningsordförande Helena Lövgren.

Hon berättar att många i Uppsala har delade turer där de jobbar ett pass på morgonen och ett pass på kvällen.
– Och jag vet att de tycker att det är för jäkligt, säger hon.

För Yvonne Movert är det en självklarhet att det borde kunna bli bättre än vad det är i dagsläget.
– I Helsingborgs stad har de försökt lösa det och få bort delade turer. Och jag tänker att om Kommunal har gjort det borde vi kunna också. Delade turer ska bort!

Risk för hälsan

  • Enligt en undersökning från Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet år 2012 tyckte 27 procent av de som jobbar delade turer att det skapade mycket stora besvär.
  • En norsk undersökning av bussförare med delade turer visade att de hade mer besvär än andra med hälsa, sömn och balans mellan arbete och fritid.
  • Andra studier visar att långa arbetspass innebär ökad risk för övervikt och mental ohälsa. Dessutom ökar både skiftarbete och långa arbetspass risken för sömnstörningar och trötthet.