I pensionsöverenskommelsen från 1994 var tanken att alla löntagare skulle få 70 procent av slutlönen i pension. Men i verkligheten har det inte blivit så. För LO-medlemmar är den totala genomsnittliga pensionen omkring 60 procent av slutlönen.

Socialdemokraterna har redan föreslagit flera förändringar för att komma tillrätta med detta under nästa mandatperiod. Det handlar om att avskaffa pensionärsskatten, höja garantipension och bostadstillägg och att den som jobbat ett helt arbetsliv ska få extra tillägg på upp till 600 kronor.

Så ska du göra om lönen inte kommer i tid.

Fastighets medlemmar löper stor risk för låga pensioner

Försäkringar

Nu vill de ta ytterligare ett steg.
– Idag garanteras inte den trygghet som man kan förvänta sig. Pensionerna är för låga och kommer att bli allt lägre med tiden om vi inte gör något, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Den blocköverskridande pensionsgruppen, där alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ingår, har föreslagit en stegvis höjning av pensionsåldern.

Nu vill Socialdemokraterna dessutom höja pensionsavgiften med 1,29 procentenheter så att den blir 18,5 procent av lönen.

Det vill de göra genom att jobba för en höjd ålderspensionsavgift i pensionsgruppen under kommande mandatperiod. Det är en avgift som betalas av arbetsgivaren och som är en del av arbetsgivaravgiften.
– Det handlar om att på sikt höja den samlade pensionen till 70 procent av slutlönen, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Det beräknas dock inte vara verklighet förrän de som är i 30-årsåldern idag är i pensionsåldern.

LO vill reformera pensionssystemet

Försäkringar

LO är nöjd med beskedet från Socialdemokraterna.
– Det här är det viktigaste beskedet hittills i valrörelsen. Vi har länge påpekat att pensionerna måste höjas kraftigt för vanligt folk som slitit ett helt arbetsliv. Att Socialdemokraterna lyssnat visar att vår samverkan ger resultat, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i ett pressmeddelande.