Det krävs fortsatt lappande i välfärden i både städernas och glesbygdens skolor, sjukvård och äldreomsorg. Det otrygga och stressiga arbetslivet kvarstår. Kanske är detta några av förklaringarna till S-raset bland LO-medlemmarna.

Inte landat i väljarnas medvetande

Reformerna som genomförts har kanske inte landat i väljarnas medvetande: Höjt tak i a-kassan, förbättrad a-kassa för deltidare, avskaffad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen, gratis tandvård för alla under 23, gratis medicin till alla under 18, höjt barnbidrag, sänkt skatt för pensionärer är bara några av reformerna de senaste fyra åren.

Carlos Rojas: Du kan också bidra till att fler röstar

Krönika

Vill sänka skatterna

De som anser att Sverigedemokraterna är ett bättre alternativ har blivit fler.

Trots att de röstat ned förslag om att stoppa vinster i välfärden. Trots deras nej till att begränsa missbruket av visstidsanställningar. Trots att de vill minska anställningsskyddet och sänka skatterna.

De vill stoppa asylinvandringen och pratar om flyktingars återvandring.

De vill göra skillnad på folk och folk. Det är rasistisk politik. ”Judar är inte svenskar”, som vice talmannen Björn Söder från SD nyligen uttryckte det.

Hatstormen mot Durmaz

Jag tänker på den rasistiska hatstormen mot svenske landslagsspelaren Jimmy Durmaz efter förlusten mot Tyskland i VM. Hatet som gick ut på att Durmaz inte är en riktig svensk, trots att han är född i Örebro.

Nätrasismen är det yttersta tecknet, men bakom finns en vardagsrasism och främlingsfientlighet som blivit allt lättare att komma undan med.
Att utse syndabockar är ett klassiskt sätt att uppnå makt eller jaga bort sin egen maktlöshet.
Ett farligt spel både ute i samhället och på fotbollsarenan.

Ewa-Maria Kriegholm: De vill öka ojämlikheten

Ledare

Gör som landslaget

I fotbollen är alla spelare en pusselbit, man vinner tillsammans och man förlorar tillsammans.

Det är en helt annan idé än Sverigedemokraterna bygger på. De ser ett vi och dem. Men i förlängningen blir resultatet inte ett perfekt paradis, de totalitära regimernas resultat är fruktansvärda.

Det är ett vägval om man vill se mer av styrkan i att bygga samhället tillsammans.

Sverige blir bättre av att hålla ihop lagdelarna, för att prata fotbollsspråk. Som Jimmy Durmaz och det svenska landslaget uttryckte det:
”Vi står enade, vi är Sverige.”