För första gången på flera år har antalet lediga städjobb minskat, enligt siffror från Arbetsförmedlingen som Fastighetsfolket begärt ut.
Åren 2013–2016 ökade antalet nyanmälda städjobb hos Arbetsförmedlingen från 10 176 stycken till 19 223. 2017 landade antalet lediga städjobb på 17 611 – en minskning med 1 612 stycken.
– Lite förvånande är det givetvis, procentuellt blir det ju ändå en tydlig minskning, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert hos Almega.
Enligt honom har marknaden planat ut lite, om man ser till företagens omsättning – vilket kan vara en förklaring till minskningen av anmälda städjobb.

Ari Kouvonen, näringspolitisk expert hos Almega.

Olle Ahlberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, menar dock att det är svårt att dra generella slutsatser om hur många städjobben faktiskt är i landet.
– Vi har ju inte hela marknadsandelen av platsannonser, säger han.
Med andra ord betyder ett minskat antal anmälda platser hos just Arbetsförmedlingen inte att antalet städjobb nödvändigtvis har minskat. Jobbsökande kan exempelvis hitta arbete hos företag som annonserar på andra plattformar – vilket är en bild som Ari Kouvonen bekräftar.
– De flesta företag har en hemsida där man kan göra en intresseanmälan, säger han.

Städjobben blir allt fler trots städrobotarnas intåg

Arbetsmiljö

I stället för att annonsera hos Arbetsförmedlingen kan företagen i stället skapa sina egna databaser och listor över personer som anmält intresse, som man sedan kan vända sig till när det blir aktuellt att anställa.
– När vi lyssnat på våra medlemsföretag är det rätt så många som inte annonserar alls, de har ju redan sökande som är intresserade av att arbeta, säger Ari Kouvonen.

Ett annat sätt som man kan hitta arbete på är via kontakter.
– Om man känner någon i ett arbetslag så behöver man inte anmäla sig till Arbetsförmedlingen, säger Nasa Nimat Kazkoz, klubbordförande på Allianceplus i Södertälje.
– Man hjälper kompisar och släktingar att hitta jobb, så var det för mig.

Nasa Nimat Kazkoz är klubbordförande på Allianceplus i Södertälje.

Samtidigt som det nu skett ett trendbrott bland antalet nyanmälda städjobb hos Arbetsförmedling, menar Olle Ahlberg att det är för tidigt att säga mer om statistiken.
– Man ska tolka siffrorna med viss försiktighet. Vår andel av de lediga platserna varierar och när man ser en sådan här förändring på bara ett år är det svårt att dra några slutsatser, säger han.
Enligt arbetsmarknadsanalytikern råder det rent av brist på städare på den svenska arbetsmarknaden.
– På ett års sikt ser vi att det finns goda möjligheter till arbete som städare och på fem års sikt ser vi en mer balanserad arbetsmarknad, säger Olle Ahlberg.

Antalet städjobb på 5 år

Nyanmälda lediga städjobb hos Arbetsförmedlingen, med mer än tio dagars varaktighet:

2013: 10 176
2014: 12 163
2015: 15 958
2016: 19 223
2017: 17 611

Källa: Arbetsförmedlingen