Partikollen har uppdaterats efter att vi fått in förtydliganden på några av partisvaren.

Så kan valet påverka villkor på jobbet

Arbetsmarknad

Dessa får rösta den 9 september

Söndagen den 9 september är det val till riksdag, landsting och kommuner. För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Rösträtt till riksdagen har den som är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtten till kommuner och landsting gäller även för personer som är medborgare i något EU-land, Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget.

Personer som är medborgare i länder utanför EU – men som har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen – har rösträtt till kommuner och landsting där de är folkbokförda.