Hettan tvingar fastighetsskötare att ställa om

Arbetsmiljö

I sommar har fastighetsskötarna behövt lägga om arbetet under den gassande solen denna ovanligt varma sommar. Samma sak har Samhalls städare behövt göra inomhus när det blivit varmt och ansträngande – och åtgärderna liknar de som fastighetsskötarna fått vidta för att arbetsuppgifterna ska bli mer uthärdliga.

– Tillsammans med cheferna har vi informerat om att man är tvungen att ta pauser, dricka mycket och att man kanske inte kan hålla samma hastighet i arbetet som man kunde för några månader sedan, säger Jhonas Andersson, klubbordförande i Gävle.
– Medarbetarna har fått ta pauser ofta och dricka vatten, säger Mohammad Kazam Malaki, klubbordförande i Helsingborg.

Förhandlingar om fler raster

IF Metall i Ronneby har haft förhandlingar för att bland annat få fram fler raster, berättar Lille-Mor Palm Petersson, klubbordförande i Karlskrona.
– Så när städarna är ute på sina objekt så har de kunnat ta del av de här kortare rasterna, säger hon.

Samhall testar nya arbetskläder

Nyheter

Ett svårare problem att åtgärda har på sina håll varit arbetskläderna, som Lille-Mor Palm Petersson vittnar om varit väldigt varma att jobba i.
– Men det finns tyvärr inget annat alternativ. Vi vill gärna ha shorts på sommaren, säger hon.

I Gävle har man rekommenderat att ett par tunnare arbetsbyxor köps in istället för de vanliga, berättar Jhonas Andersson.
– Hur utbrett det sedan blivit vet jag inte, men jag vet att det är ett ex antal personer som har beställt byxorna, säger han.

Svimmat i hettan

I Kalmar har flera av städarna mått dåligt av arbetet i värmen, berättar klubbordförande Linda Petersson. På Samhalls tvättstuga har flera till och med svimmat i hettan.
– De som står och stryker och som står i sorteringen har det extremt varmt. Temperaturer på minst 31 till 39 grader har uppmätts, säger hon.

Lokalen ska enligt henne sakna ventilation och inte vara anpassad för den här sortens arbete. Flera av medarbetarna har därför fått gå hem tidigare från jobbet när det på eftermiddagen blivit som allra varmast.
– Det går inte att vistas inne och arbeta samtidigt. I kontorslandskap sitter man still, men vi som rör oss hela tiden mår dåligt, säger Linda Petersson.

Olika bestämmelser

Men på andra håll har man inte kunnat lämna arbetet tidigare, även fast kvicksilvret stigit till ansträngande nivåer.
– När det är uppåt 35 grader tycker städarna att man skulle kunna få gå hem vid klockan 14, eller vika upp långbyxorna till knäna. Men det är olika beroende på områdeschef och bestämmelser, det är tråkigt att man inte har samma linje rakt av, säger Lille-Mor Palm Petersson.