Tips om missförhållanden till Arbetsmiljöverket fortsätter att öka – förutom när det kommer till städbranschen.
Under första halvan av 2018 har totalt 2 294 tips och frågor kommit in till Arbetsmiljöverket, vilket är en ökning med drygt 10 procent jämfört med samma period 2017.

Minskning från förra året

Arbetsmiljöverket inspekterar 750 städföretag

Arbetsmiljö

Av dessa fick myndigheten in endast 8 frågor och tips som berör städ, vilket är en minskning från de 10 stycken som man fick in under första halvan av 2017.
– Det är mycket möjligt att man inte vet att man kan höra av sig till oss, eller att man helt enkelt inte vågar, säger Pehr Lindholm, handläggare hos Arbetsmiljöverket.

Lätt att bli utnyttjad

Frågor och tips om städ som man fått in under 2018 handlar om dåliga arbetstider, stress, utnyttjande av svart arbetskraft eller att man inte har uppehållstillstånd. Året innan fick man in liknande tips, samt ett fall som handlade om kränkningar från arbetsgivarens sida.

– Städbranschen är ju rätt stor och då kan det vara lätt hänt att man blir utnyttjad. Jag säger inte att branschen är speciellt oseriös, utan tipsen visar ju bara baksidan av den. Så här kan det vara i alla branscher om man ska vara rättvis. Tips om missförhållanden speglar alltid baksidan av alla branscher, säger Pehr Lindholm.

Svårt för städare att orka jobba längre

Arbetsmiljö

Mörkertalet kan vara stort

Mörkertalet kan med andra ord vara stort för städbranschen. Pehr Lindholm har på beställning av Fastighetsfolket gjort en så kallad fritextsökning och tagit med dem frågor och tips som utan tvekan går att knyta till städning.
– Sedan kan det gömma sig bland alla tusentals frågor och tips som vi har, säger han.

Alltid sekretesskyddad

Om man arbetar på arbetsplatsen och lämnar in en så kallad arbetstagares anmälan till Arbetsmiljöverket är man alltid sekretesskyddad. Gör man en anmälan men inte jobbar på arbetsplatsen, till exempel om man hör talas om något eller bara är besökare på ett ställe där man ser något som kan vara värt att anmäla, så är man inte sekretesskyddad.
– Men man kan utelämna sina kontaktuppgifter och kan då inte spåras, säger Pehr Lindholm.