Om Alliansen bildar regering efter valet kommer det att bli skillnad i arbetsmarknadspolitiken. Det är framför allt sex punkter där en alliansregering skulle kunna förändra jobbpolitiken, enligt en ny granskning av Tankesmedjan Arena Idé.

–Arbetsmarknadsfrågorna har hamnat lite i skymundan i valdebatten, trots att de har stor betydelse för många. Arbetsmarknadspolitiken präglas mycket av vänster-högerdimensionen med några reservationer, säger rapportförfattaren Mats Wingborg.

Uppluckrade turordningsregler

De sex punkterna handlar om uppluckrade turordningsregler i las, en lagstiftning om lägre ingångslöner och att Arbetsförmedlingen avskaffas. Vidare är det troligt att det blir inskränkningar i fackets rätt till sympatiåtgärder, att det blir en ökad acceptans för tillfälliga anställningar och att provanställningar förlängs från sex till tolv månader.

Det visar granskningen som pekat ut punkter där allianspartierna kan få stöd av SD, något som ökar möjligheterna att nå riksdagsmajoritet.

De borgerliga partierna vill gå olika långt i de olika frågorna. Som exempel vill alla fyra allianspartier luckra upp turordningsreglerna, ”sist in först ut”-principen, men de skiljer sig i hur.

Mest radikalt är Centerpartiet som vill slopa turordningsreglerna för alla företag med upp till 50 anställda. KD vill utöka så att fyra personer i stället för två kan undantas, och detta oavsett för stort företaget är. Liberalerna och SD vill att företag med mindre än 50 anställda ska kunna undanta fem personer. Moderaterna vill luckra upp reglerna men har inte aviserat hur.

Partikollen

Så tycker partierna om las

Nyheter

De står mest till höger

– Man kan se att Centerpartiet är det parti som står mest till höger i Alliansen i arbetsmarknadspolitiken. Förutom att de går längst i förslagen om turordningsreglerna vill de också skrota företrädesrätten. Moderaterna säger att de vill ändra i Las men är mer oprecisa och svepande i hur, säger Mats Wingborg.

Han pekar på att Centern också vill riva upp förtroendemannalagen, som reglerar fackligt arbete, och ser sammantaget en kluven inställning till den svenska modellen.

– Även om Alliansen ofta lyfter fram den svenska modellen och parternas viktiga roll så lägger de en massa förslag som skulle underminera det fackliga inflytandet, säger Mats Wingborg.

”Arbetstagarna för starka”

LO-TCO Rättsskydds chef Dan Holke ser en ett liknande mönster.

Dan Holke, chefsjurist på arbetsrättsbyrån LO-TCO Rättsskydd.

–Det finns en syn bland allianspolitikerna att arbetstagarna är för starka och att arbetsgivarnas ställning måste stärkas, och det utan motkrav. Detta att arbetstagarna är för starka är inget som vi känner igen i vårt arbete i LO-TCO Rättsskydd. Däremot ser vi att lagen om anställningsskydd har urholkats under senare år, sa Dan Holke på ett seminarium där rapporten presenterades.

”Sverige­demokraterna är fullständiga amatörer på arbetsmarknad”

Arbetsmarknad

Liknande position som allianspartierna

SD har oftast samma eller liknande position som allianspartierna. Det gäller exempelvis allmän visstid, den tillfälliga anställningsformen som varken Alliansen eller SD vill ta bort. Men SD böjer åt de röd-gröna när de anser att förslagen skulle begränsa inflyttning av arbetskraft från andra länder.

– Där SD stöder de rödgröna kan man se att de har helt andra argument. Där de rödgröna vill stärka kollektivavtalen och nå bättre villkor, i exempelvis frågan om offentlig upphandling eller entreprenörsansvar, vill SD ha mindre invandring, säger Mats Wingborg.

Den arbetsmarknadspolitiska rapporten från Arena Idé

Arena Idé är en tankesmedja som stöds av fackförbund inom LO, TCO och Saco.

I den arbetsmarknadspolitiska rapporten "Vem står upp för arbetsrätten och lönerna?" har journalisten Mats Wingborg granskat samtliga riksdagspartiers program, förslag, debattartiklar och kongressbeslut i en rad av de största arbetsmarknadspolitiska frågorna.