Enligt beräkningar i studien från internationella arbetsmiljökommissionen, ICOH, dog över 1 100 personer av asbestrelaterad cancer i Sverige år 2016. Bara 173 av dessa dödsfall orsakades av tumörsjukdomen mesoteliom, som hittills använts som markör för asbest. Samma år dog 898 personer i lungcancer orsakad av asbest.
– Om det finns mesoteliom, finns det asbest. Och då finns det också sex, sju eller ända upp till tio gånger mer lungcancer, säger Jukka Takala, en av forskarna bakom rapporten och ordförande för ICOH, till Arbetarskydd.

Strikta regler för asbesthantering

Isoleringsmontörer, rivningsarbetare och betongarbetare är några av de yrkesgrupper som är mest utsatta för asbestrelaterade sjukdomar, men även asbestsanerare och andra yrkesgrupper i bygg- och fastighetsbranschen kan exponeras för asbest. Därför finns strikta regler kring hanteringen av asbest och alla arbeten där det kan förekomma ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Sänkt gränsvärde inte hela lösningen

Forskarna på ICOH menar att gränsvärdena för asbestfibrer är för höga i dag och föreslår att de ska sänkas till hundra gånger lägre nivå.
Jens Åhman, enhetschef på Arbetsmiljöverket, säger till Fastighetsfolket att det kan vara en väg att gå men tror inte att det skulle lösa hela problemet.
– Gränsvärden är ett verktyg i lådan, men inte det enda verktyget. En fastighetsskötare har exempelvis troligen inte samma exponering dag ut och dag in. Därför är det viktigt att titta på hur ett sänkt gränsvärde skulle kunna användas och vilken effekt det skulle få, säger han till Fastighetsfolket.

Så bedöms farligt jobb

Arbetsmiljö

Han påpekar att asbest är förbjudet att använda sedan mitten av 1970-talet och att det som förekommer är det som finns kvar i exempelvis byggnader. Det finns också redan stränga regler för hur man ska arbeta med asbest.
– För fastighetsskötare krävs en medvetenhet, till exempel om när fastigheterna är byggda och om de kan innehålla asbest. Det ska också vara en del i en riskbedömning. Generellt kan man säga att det är jätteviktigt att skydda sig mot dammexponering, både av risk för asbest och kvartsdamm, säger Jens Åhman.

Viktigt att öka medvetenheten

Sanerare ska bli medvetna om kvartsdamm

Arbetsmiljö

Just nu pågår också en stor inspektionskampanj som Fastighetsfolket tidigare berättat om. Den riktar sig till asbestsanerare, men även till andra yrkesgrupper inom byggsektorn som kan utsättas för asbest och kvartsdamm omedvetet. Syftet är att lyfta riskerna med byggdamm och öka medvetenheten.
– När vi har resultatet kommer vi att analysera det och se om vi behöver göra några förändringar i regler eller information eller i vårt arbete med inspektioner, säger Jens Åhman.

Så många dog på grund av asbest

Uppskattat antal personer som dog i asbetsrelaterade sjukdomar i Sverige år 2016.

  • Mesoteliom (tumör i lungan): 173
  • Lungcancer: 898
  • Äggstockscancer: 63
  • Struphuvudscancer: 10
  • Asbestos ("asbestlunga"): 13

Totalt: 1157

Källa: Arbetarskydd och Rapporten Global Asbestos Disaster 2018