Partikollen är ett samarbete inom LO Mediehus.

Här kan du själv göra Partikollen.

Socialdemokraterna

Nej. Det är parterna som förhandlar löner. Politikerna ska inte lägga sig i.

Miljöpartiet

Nej. Det är bra att makten över löner och avtalad tjänstepension ligger hos arbetsmarknadens parter. Men politiken behöver agera om inte parterna tar sitt ansvar för jämställda löner och pensionsavtal.

Vänsterpartiet

Nej. Att lagstifta om lägstalöner är ett hot mot den svenska lönebildningsmodellen. Sänkta ingångslöner för vissa, som borgarna föreslår, riskerar att pressa ned lönerna för andra grupper på arbetsmarknaden.

Moderaterna

Nej. Lönebildning är en fråga för parterna. Däremot vill vi se en ny form av lärlingsanställningar genom Alliansens inträdesjobb.

Liberalerna

Nej. Däremot vill vi skapa fler chanser för nyanlända och för ungdomar utan gymnasieutbildning genom en ny anställningsform. Ett första jobb med lite lägre lön är mycket bättre än bidragsberoende.

Centerpartiet

Vi tror att en lösning kan vara att lagstifta om ingångsjobb med lägre ingångslön. Det handlar inte om att sänka löner för anställda, utan att de som står långt från arbetsmarknaden ges möjlighet till ett första jobb.

Kristdemokraterna

Nej. Vi föreslår dock inträdesjobb som en ny anställningsform för nyanlända och unga under 23 år utan gymnasieexamen. Inträdesjobben har en lägre ingångslön och sänkt arbetsgivaravgift.

Sverigedemokraterna

Bara för en ny form av lärlingsanställningar. I övrigt värnar vi om den svenska modellen där parterna förhandlar lönefrågan.