Bakgrund: Skattereduktionen med 25 procent gör att fackmedlemmar får tillbaka en del av den betalda avgiften. För en städare innebär det en minskad kostnad per år på cirka 1 400 kronor, för en fastighetsskötare cirka 1 500 kronor per år.

Här kan du själv göra Partikollen.

Socialdemokraterna

Den 1 juli 2018 återinförde vi en skattereduktion med 25 procent av den avgift som en medlem under året betalat till svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor.

Miljöpartiet

Ja. Under 2018 infördes en skattereduktion som gör fackföreningsavgiften lägre. I regering har Miljöpartiet medverkat till att detta genomförs som en del av statens budget för 2018.

Vänsterpartiet

Ja. I juli återinfördes avdragsrätten eftersom vi drivit detta i budgetförhandlingarna med regeringen.

Moderaterna

Moderaterna säger nej till återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift. Vi vill i stället sänka skatten för alla som arbetar, särskilt för dem med lägre inkomster.

Liberalerna

Nej. Fackföreningarna behövs och en fortsatt hög facklig anslutningsgrad är viktig. Det uppnås dock bäst genom att fackföreningarna har bra verksamhet. I stället för avdragsrätt föreslår vi sänkt skatt på alla låga jobbinkomster.

Centerpartiet

Nej. I stället för en skattereduktion på fackavgiften är vår mening att skatten på arbete bör sänkas generellt.

Kristdemokraterna

Nej. Kristdemokraterna vill i stället göra avgiften till a-kassan avdragsgill.

Sverigedemokraterna

Nej. Vi gör i stället a-kassan obligatorisk, vilket en vanlig löntagare tjänar mer på.