Invandring och flyktingfrågan tog upp en stor del av debatten inför valet, men återspeglades inte i vilka frågor som var viktigast för LO-medlemmar när man valde parti i riksdagsvalet. Det rapporterar Arbetet, som tagit fram uppgifterna ur SVT:s valundersökning Valu.

Välfärdsfrågorna dominerade

I stället var det välfärdsfrågorna som dominerade – där hela 64,2 procent av LO-medlemmarna svarade att sjukvården haft mycket stor betydelse för deras val av parti. Sjukvården har även toppat listan över viktigaste valfrågorna för väljarna i stort.
På andra och tredje plats kom social välfärd och skolan.
– LO-medlemmar har sällan några privata sjukförsäkringar, vilket medlemmarna i andra fackliga organisationer oftare har, och därför blir sjukvårdsfrågan viktigare. Vi anser att vi ska ha en gemensamt finansierad välfärd som inte ska bero på hur tjock plånbok man har, säger Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande, till Arbetet.

Fastighets: Helt rätt av Löfven att sitta kvar

Nyheter

Invandring långt ner

Bland LO-medlemmarna kom äldreomsorgen och pensionerna på fjärde och femte plats – medan frågan om invandring och flyktingar hamnade på nionde plats.
– Vi har känt en stor frustration över att debatten fokuserat så mycket på invandring i medier och sociala medier där medlemmar ställs emot varandra. Det finns intressen som velat ha debatten dit, men när vi varit ute har andra frågor varit viktigare för medlemmarna, säger Therese Guovelin till Arbetet.

Uttryck för besvikelse

Som Fastighetsfolket tidigare skrivit gick Sverigedemokraterna starkt framåt i valet, med mer än en fördubbling av förra valets 11 procent till 25,9 procents stöd bland LO-medlemmar – trots att invandringsfrågan inte legat på topp bland viktigaste frågor bland de väljarna.
Therese Gouvelin tror att det kan vara ett uttryck för en oro bland många och en besvikelse över hur välfärden har fungerat.
– Det har gjorts stora satsningar på välfärden under mandatperioden, men alla har inte upplevt resultaten av dem, och alla resultat syns inte än. Känner man en oro för att välfärden inte levererar blir det en besvikelse över den sittande regeringen, säger hon.