– Vi fick höra om det här projektet och blev jätteglada, säger Fatima Bibi.
Hon är en av de nio långtidsarbetslösa kvinnor från området som nu har fått jobb med avtalsenlig lön.

Ger jobb åt långtidsarbetslösa

Arbetsmarknad

– Det här är i första hand ett jämställdhetsprojekt, att kvinnorna ska bli självständiga och ha egen försörjning. Många av dem har aldrig haft ett riktigt jobb förut, säger Susanne Axelsson Heldring, HR-chef på allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen söder om Stockholm.

Fatme Alieva, Gülüzar Atik, Fatma Arikan, Zeliha Bulduk och Fatima Bibi har nu jobbat som trappstädare på Botkyrkabyggen i ett år och ska fortsätta tillsvidare.

Och kvinnorna är tacksamma över möjligheten och stolta över sitt arbete.
– Folk ser oss och att vi kämpar och klarar oss själva, att vi inte är beroende av män, säger Aysu Kawur.

Svenskakurs på jobbet

Utöver arbete har de också fått utbildning i svenska inom ramen för projektet. En till två gånger i veckan har de haft besök av en SFI-lärare.
– Det har gjort skillnad. Förut behövde jag tolk när jag skulle till läkaren eller Arbetsförmedlingen, det behöver jag inte längre, säger trapphusstädaren Khadija Rafi.

De lär sig svenska – genom att komma direkt ut i arbete

Arbetsmarknad

Botkyrkabyggen har som ett övergripande mål att höja marknadsvärdet i utsatta områden och projektet Qvinna i Botkyrka är en del i det. Kvinnorna har därför fått städa i de hus där det har varit som mest stök och kriminalitet, för att se om det gick att få till en förändring.
– Och vi ser att det har blivit mycket renare och tryggare. Vi gjorde en stor hyresgästenkät som visade att hyresgästerna är mer nöjda med allt nu, säger Susanne Axelsson Heldring.

Städkontraktet sägs upp

Nu ska projektet utökas och permanentas. I oktober ska ytterligare sex kvinnor anställas i Norsborg och vid årsskiftet avslutas kontraktet med städföretaget som fram tills dess är inhyrda för att städa i Botkyrkabyggens lokaler.
– Vi ser att vi får ekonomi i det här. Förstörelsen minskar och när vi säger upp entreprenören som städar kommer vi att gå plus, och då har vi inte räknat med alla mjuka faktorer, säger Susanne Axelsson Heldring.

Arbetsledaren Konstantina Chatzoudis, som tidigare jobbat som miljövärd i området, och projektledaren Susanne Axelsson Heldring är de som har hållit i projektet Qvinna i Botkyrka.

Vilka svårigheter och motgångar har ni stött på?
– Svårigheten är att många av de här kvinnorna aldrig har varit ute i arbetslivet förut så vi har fått börja från noll. Vi har pratat om arbetsrutiner och vi har fått ha mycket tålamod, säger arbetsledaren Konstantina Chatzoudis.

Men hon menar att det hårda arbetet har gett resultat.
– När de började vågade de inte lyfta blicken, nu är de stolta över sitt jobb.

Störst arbetslöshet bland utrikesfödda kvinnor

  • 6,6 procent är öppet arbetslösa i Botkyrka. I hela landet är motsvarande siffra 6,9 procent.
  • Störst är arbetslösheten bland utrikesfödda, 9,9 procent, jämfört med 3,2 procent bland inrikes födda. I hela landet är arbetslösheten bland utrikesfödda 20,1 procent.
  • Bland utrikesfödda kvinnor i Botkyrka är arbetslösheten 11,7 procent, medan den ligger på 8,3 procent bland männen.