Att höga krav i jobbet kan leda till utbrändhet är ett välkänt faktum.

Det brukar dock sägas att kraven kan vägas upp av att anställda får goda förutsättningar att utföra sitt arbete.

S: Ge arbetsgivare böter vid för stor stress

Arbetsmiljö

Men det är inte sant, hävdar forskare från Linköpings universitet i en ny studie, som tidningen Arbetet rapporterar om.

– Det finns inte mycket stöd för antagandet att det går att kompensera höga krav med att de anställda har goda möjligheter att bestämma över sitt arbete eller har ett gott socialt stöd där. Vår studie bekräftar att det är något av en bekväm myt, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl, forskare och psykolog, i en kommentar på universitetets hemsida.

Enkätstudie med 1700 personer

Forskarna i Linköping har tillsammans med kollegor i Toronto i Kanada, genomfört en enkätstudie där 1 700 personer i sju olika organisationer svarat på frågor bland annat om krav, handlingsutrymme och stöd på jobbet, samt utmattning.

Resultatet visar att höga krav leder till utmattning på alla undersökta arbetsplatser, oavsett hur stort socialt stöd och handlingsutrymme de anställda har.

Förbättringar av arbetsmiljö och stödsamtal, hjälper alltså inte mot utmattning, om inte också kraven minskar, enligt forskarna.

Viktigt att minska mängden uppgifter

De betonar att det därför är viktigt för arbetsgivare att ta reda på hur de anställda upplever kraven i sin arbetssituation.

Det är förebyggande arbete på organisationsnivå som krävs, inte fler mindfulnesskurser

Lika viktig är att sedan faktiskt minska både mängden arbetsuppgifter och tidspressen för dem som signalerar att de har för mycket att göra.

– Allt fler sjukskrivs för stressrelaterade besvär. Psykisk ohälsa är i dag den största orsaken till sjukskrivningar i Sverige. Vår studie pekar på behovet av att förbättra arbetsmiljön genom sänkta krav innan problemen blir för stora, säger Christian Ståhl, biträdande professor i arbetslivsinriktad rehabilitering vid Linköpings universitet, i en kommentar.

Inte fler mindfulnesskurser

Enligt forskarna är utmattning och utbrändhet främst en fråga om hur arbetet organiseras och det är fel att ansvaret i dag ofta läggs på dem som mår dåligt.

– Det är förebyggande arbete på organisationsnivå som krävs, inte fler mindfulnesskurser, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

Artikeln kommer från tidningen Arbetet, som tillsammans med Fastighetsfolket och tre andra tidningar ingår i LO Mediehus.