Tre av tio arbetssjukdomar orsakas av vibrationsskador, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Rapporten utgår från siffror som försäkringsbolaget tagit fram för åren 2014-2017, för personer 20-65 år.

Vibrationsskador är vanligare bland män eftersom det främst är inom mansdominerade yrken som denna typ av arbetssjukdom förekommer. Endast 28 kvinnor, eller 6 procent, återfinns bland de 460 ärenden som AFA Försäkring gått igenom i rapporten.

Helene Pollmeier är en av många som fått ansökan om arbetsskada avslagen. Trots att höreselbesvären kunde kopplas till arbetet. Efter överklagan fick hon rätt.

Helene överklagade
och fick 180 000 kronor

Nyheter

Monotona arbetsuppgifter orsaken

Vibrationsskador är också vanligast inom byggbranschen och industrin, men kan även förekomma bland fastighetsskötare, vaktmästare och de som jobbar med att sköta parker. Inom underhållsarbete är det just långa dagar med monotona arbetsuppgifter, som exempelvis gräsklippning, som i långa loppet kan leda till vibrationsskador.

De här verktygen orsaker skador

AFA Försäkrings rapport listar även vilka verktyg som är vanligast vid vibrationsskador. I kategorin för underhållsarbete listas gräsklippare som ett verktyg som nämns ofta i försäkringsärenden om vibrationsskador. Men det är inte ett enskilt verktyg som orsakar vibrationsskador, utan i allmänhet rör det sig om en kombination av maskiner och verktyg som under en längre tid kan leda till problem.

Vibrationsskador är enligt rapporten i dag den vanligaste arbetssjukdomen och har gått om bullerskador, som tidigare var vanligast. Lyckade förebyggande åtgärder har minskat antalet sådana ärenden hos AFA Försäkring.

Serva – självklar del i jobbet

På jobbet

Kan ge livslångt lidande

Vibrationsskador kan ge livslångt lidande, men märks oftast inte omedelbart eftersom symptomen kommer smygande efter en tids arbete. Ibland kan det röra sig om decennier av vibrationsexponering innan arbetstagaren börjar märka av skador som inte bara påverkar ens arbetsförmåga, utan även livskvaliteten på det stora hela.

Vibrationsskador leder ofta till vita fingrar och domningar eller stickningar i fingrar och händer. Armarna kan också drabbas. Har man vita fingrar försvinner känseln i dem vid kallt väder. Finmotoriken försämras och gör det svårt att arbeta med fingrarna. Många vittnar enligt rapporten även om att man känner sig kraftlös i händerna. Ständig värk kan också leda till sömnproblem.

Arbetssjukdom

När en person utsätts för skadlig inverkan i sitt arbete kan det leda till en arbetssjukdom.

Skadlig inverkan i arbetet innebär att det finns något i arbetsmiljön som påverkar ens fysiska eller psykiska hälsa på ett negativt sätt.

 

Så undviker du vibrationsskador

Vid hand- och armvibrationer:

 • Undvik att använda mer kraft än vad arbetet behöver och låt maskinen göra jobbet.
 • Se till att aldrig hålla i mutterhylsa, slagmejsel eller borr under själva arbetet.
 • Följ de instruktioner som finns för maskinen.
 • Se till att arbeta i naturliga kroppsställningar.
 • Undvika att köra maskiner vid tomgång eller vid egensvängningar i onödan.
 • Byt ut slitna slipskivor i tid.
 • Se till att hålla händer varma och torra, undvik om möjligt kalla maskiner.
 • Se till att tryckluftsdrivna maskiner inte blåser kalluft på kroppen.

Vid helkroppsvibrationer:

 • Undvik att köra maskiner vid tomgång i onödan.
 • Utför arbetet i en naturlig arbetsställning.
 • Välj rätt maskin för arbetet som ska utföras.
 • Ta regelbundna pauser. Maskinförare bör ta dessa pauser utanför maskinen.
 • Kör lugnt och varsamt.
 • Se till att följa de instruktioner som finns för maskinen.
 • Undvik att arbeta vid varvtal där egensvängningar förekommer.
 • Undvik där det är möjligt att köra på underlag som ger kraftiga vibrationer.
 • Ställ in stolar och eventuell dämpning i dessa så att du får en bra komfort.

Källa: Arbetsmiljöverket