Tidsbegränsade anställningar, som visstid och vikariat, är vanliga på svensk arbetsmarknad och nu har Arbetsmiljöverket för första gången jämfört hur tidsbegränsat anställda mår på jobbet jämfört med tillsvidareanställda.
– På en rad punkter ser vi betydande skillnader mellan hur tidsbegränsat och fast anställda har det på jobbet. Det finns anledning för arbetsgivarna att uppmärksamma risker i arbetsmiljön som kan vara kopplade till anställningsform och åtgärda dem, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Vill inte verka lata

Rapporten ”Arbetsmiljön 2017” visar bland annat att tidsbegränsat anställda är mer rädda för att bli uppsagda eller att tvingas korta sin arbetstid. Det leder bland annat till att de oftare jobbar när de är sjuka för att inte verka lata.

Fler städare missnöjda med jobbet

Arbetsmiljö

Mer än varannan tidsbegränsat anställd har också repetitiva arbetsuppgifter, jämfört med en dryg tredjedel av de fast anställda. Det är något som kan leda till värk och fysiska skador.

Dessutom visar rapporten att sex av tio med tidsbegränsad anställning sällan eller aldrig kan bestämma när arbetsuppgifter ska göras, vilket kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Motsvarande siffra för fastanställda är tre av tio.

Tillsammans med gruppen unga kvinnor utsätts tillsvidareanställda också oftare för sexuella trakasserier.
– Att gå till arbetsplatsen och känna oro för att bli sexuellt trakasserad hör inte hemma i det moderna arbetslivet. Det är varje arbetsgivares ansvar att sätta stopp för det, säger Erna Zelmin-Ekenhem. Framförallt måste vi börja våga prata om problemet, tillägger hon.

Städare ofta tidsbegränsat anställda

Fastighets yrken tillhör också en av de sektorer där tidsbegränsade anställningar är särskilt vanliga. På hela arbetsmarknaden är nästan 16 procent tidsbegränsat anställd. I sektorn ”uthyrning, fastighetsservice, lokalvård med mera” handlar det om 30 procent, nästan var tredje anställd. Det gäller bland annat städare.

Fler i Fastighets yrken med osäkra anställningar

Nyheter

Enligt rapporten är det många av de tidsbegränsat anställda som inte vet vem som har arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen. Det är ytterst arbetsgivarens ansvar men Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Fastighets menar att facket kan jobba mer för att informera om det.
– För att öka medvetenheten vi kan bli betydligt bättre på facklig introduktion, säger han.

Hur jobbar Fastighets för att förbättra arbetsmiljön för tidsbegränsat anställda?
– Vi gör inte skillnad mellan olika anställningsformer utan jobbar för att förbättra arbetsmiljön för alla, oavsett anställningsform. Däremot jobbar vi både i kollektivavtalsrörelsen och med politisk påverkan för att få tryggare anställningar, säger Torbjörn Jonsson och fortsätter:
– Det grundläggande problemet är anställningsformen, det är där måste vi rikta vårt fokus.

Även Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi på Stockholms universitet, är inne på att det är anställningsformen som är huvudproblemet.
– Det kanske inte i första hand arbetsmiljön som är det största problemet för tidsbegränsat anställda, utan allt det andra. Det är svårt att planera sitt liv, man blir inte betrodd att låna pengar och så vidare.

Om rapporten

Arbetsmiljöundersökningen 2017 har genomförts av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Undersökningar om arbetsförhållanden inom svenskt arbetsliv har gjorts vartannat år sedan 1989 av SCB.