I sektorn uthyrning, fastighetsservice, lokalvård mera var andelen anställda med tidsbegränsade anställningar i fjol 30 procent och har legat runt den siffran under de senaste åren. Det är ungefär samma nivå som för hemtjänst. Flest osäkra anställningar finns inom kultur och nöje där nästan varannan anställd har tidsbegränsad anställning, enligt rapporten Anställningsformer och arbetstider 2017.

Andelen städare med tidsbegränsad anställning har ökat. Och andelen är högre bland manliga än bland kvinnliga städare. (Bilden är en arkivbild.)

Färre fasta städtjänster

Arbetsmarknad

Nicklas Nilsson, ombudsman i Fastighets i region Ost, förhandlar på städbolag i Stockholmsområdet. Enligt honom är det vanligt att arbetsgivare under förhandlingar om arbetsbrist redovisar en grupp anställda med olika form av tidsbegränsade anställningar.
– Jag kan inte se att den typen av anställningar minskat i städbranschen. Det värsta exemplet är ett företag med 140 städare varav 50 hade visstidsanställningar. Jag förstår att företag har behov av kortare anställningar men möjligheten behöver regleras, säger han.

Fler får jobb via sms

Nyheter

Enligt LO-rapporten har de mest osäkra formerna av tidsbegränsade anställningar ökat på bekostnad av de mer förutsägbara vikariatanställningarna. Det handlar till exempel om timanställningar som arbetsgivare erbjuder genom sms.
Trenden är att andelen tidsbegränsat anställda är svagt stigande. Det gäller framförallt allt arbetare. För tjänstemän har nivån hållit sig på ungefär samma nivå under de senaste åren.

Rapporten visar också att närmare var tredje arbetare, 33 procent, är deltidsanställd. Men bland arbetarkvinnorna har mer än hälften ett deltidsjobb. Det är även arbetarkvinnorna som har störst andel visstidsanställningar.

För och emot nya visstidsregler

Nyheter

Fastighetsfolket har tidigare rapporterat att tidsbegränsade anställningar är dubbelt så vanliga bland städare än på övriga arbetsmarknaden. De har dessutom ökat mer bland städare än bland anställda generellt.

Tidsbegränsade anställningar enligt lagen om anställningsskydd är allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och provanställning. Därutöver förekommer i vissa kollektivavtal också anställning vid behov och anställning per timma.