Sedan förra hösten har Veronica Boström, regionalt skyddsombud i Fastighets region Tvärs, påpekat att personalrummet för Samhalls anställda i Köping inte fungerar.

– Lokalen är för liten och det finns inget riktigt vilrum utan de hade bara en madrass på golvet i omklädningsrummet. Det finns inga duschdraperier och det är dålig luft, berättar Veronica Boström.

Veronica Boström, regionalt skyddsombud.

Dessutom påpekade hon flera gånger att personalen mådde dåligt psykiskt av att vistas där.
– Det är särskilt jobbigt för dem som har psykiska åkommor. Den som har ångest har ett stort behov att få komma undan och då fungerar inte den här trånga lokalen, säger hon.

Inte nog med inträde till badhuset

Efter två skyddsronder med påpekanden utan att det skedde någon ordentlig förändring begärde hon att Arbetsmiljöverket skulle ingripa och skickade en så kallad 66a-anmälan.

Samhall anmäls för dåligt personalrum

Arbetsmiljö

Samhall har därefter gjort vissa ändringar, som att erbjuda inträde till badhus i Köping som alternativ till dusch. Men Arbetsmiljöverket tycker inte att det är en tillräckligt långsiktig lösning utan kräver större förändringar.

Enligt beslutet måste Samhall se över personalens mående och upprätta en handlingsplan. Företaget måste också senast i mars nästa år förbättra lokalen på flera punkter. Annars tvingas de betala 150 000 kronor i vite.
– Nu försöker de förbättra, men det är tråkigt att det ska behöva gå ända till Arbetsmiljöverket innan det börjar hända saker. Det hade inte behövts om de hade lyssnat på mig från början, säger Veronica Boström.

Jobbar med handlingsplan

Den psykosociala undersökningen har nyligen genomförts och en arbetsplatsträff är inbokad i början av november. Nästa steg är att ta fram en handlingsplan.

Dessutom pågår arbetet med att hitta ny lokal, vilket ska vara klart senast 15 mars nästa år.
– Vi ser över om det finns lokaler som bättre uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket. Det sker parallellt med arbetet att ta fram en handlingsplan och det sker i god dialog med både företagshälsovård och lokalt och regionalt skyddsombud, säger Charlotte Karlsson, marknadsområdesdirektör för marknadsområde Mitt på Samhall.

Hur kommer det sig att ni inte agerade tidigare?
– Vi jobbar varje år med medarbetarundersökningar och vi jobbar ständigt för att skapa en god och bra arbetsmiljö. Det hade redan gjorts vissa anpassningar i Köping, men inspektionsmeddelandet gjorde att vi nu gör ett mer riktat arbete, säger Charlotte Karlsson.

Dessa punkter måste Samhall åtgärda

  • Samhall ska undersöka om det finns faktorer i arbetsmiljön som är psykiskt påfrestande eller innebär risk för konflikter, och sedan göra en handlingsplan för att förebygga ohälsa och olycksfall.
  • De anställda ska få tillgång till duschar i anslutning till omklädningsrum.
  • Det ska finnas en viloplats som är ”bekväm och ostörd” som är ”tillräckligt stor för att man ska kunna vila liggande”.