Var femte svensk hantverkare följer inte säkerhetskraven på arbetsplatsen, enligt en studie från elektronikföretaget Bosch.

Studien visar även att en fjärdedel av hantverkarna upplever att tiden det tar att följa säkerhetsåtgärder leder till störande avbrott i arbetet flera gånger om dagen.

Lite tid för arbetshälsa och säkerhet

Knappt tusen professionella hantverkare från åtta europeiska länder i åldern 18-65 år har deltagit i undersökningen. 106 av de är från Sverige. Majoriteten av de medverkande hantverkarna i Europa ägnar mindre än 20 minuter om dagen åt arbetshälsa och säkerhet.

Sanerings­tekniker blev årets säkerhets­ambassadör

Arbetsmiljö

Bland de svenska hantverkarna uppger 7 av 10 att man sällan eller aldrig tar en paus för att säkerställa att arbetet uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. Undersökningens slutsats är att det ofta finns för lite tid att se över säkerheten på plats, vilket är ett allvarligt problem.

”Vi säger till kollegorna”

– 7 av 10 känns som väldigt mycket, tvärtom hade låtit mer rimligt, säger Kjell Rödin, snickare på Uddevallahem.
Han menar att bostadsbolaget tvärtom är mån om säkerheten för hantverkarna, både ute på jobb och i verkstäderna.
– Vi är också ganska noga med att säga till kollegor som inte har rätt utrustning med sig, säger han.

Tydliga instruktioner hos Uddevallahem

På Uddevallahem finns rutiner för skyddsutrustning och särskilda föreskrifter digitalt för medarbetarna, som de lätt kan komma åt på datorn eller i mobilen. Man går även igenom rutinerna med jämna mellanrum och kommer det nya instruktioner går arbetsgivaren ut med uppdateringarna till de anställda.
– Ofta vet man vad man ska göra, annars är bara att kolla i telefonen vad som behövs, säger Kjell Rödin.

Hörseln och ögonen viktigast

Användning av hörselskydd och skyddsglasögon uppges vara de två viktigaste säkerhetsåtgärderna bland svenska hantverkare, enligt Boschs studie. Efter det kommer skydd mot damm och andra säkerhetsfunktioner som finns inbyggda i verktygen, som till exempel vibrationsdämpning.

– Jag har själv en bullerskada efter att ha jobbat på krogen, så jag har redan sus i öronen. Jag måste använda hörselskydd, annars går det inte, säger Kjell Rödin, som alltid har två par hörselskydd med sig.

Även han uppger att ögonen och hörseln är ”absolut viktigast” att skydda.
– De skydden är också så pass enkla att ha med sig, säger Kjell Rödin.

Fler siffror från undersökningen

40 procent av svenskarna anser att hörselskydd och skyddsglasögon är de viktigaste säkerhetsåtgärderna i deras dagliga arbete.

27 procent av svenska yrkeshantverkare använder sig av skyddsfunktioner inbyggda i verktygen för att skydda sig mot olyckor och långsiktiga skador.

Lägre volym och vibrationsskydd är egenskaper som flest svenska yrkeshantverkare efterfrågar när det kommer till inbyggda verktygsfunktioner.

Källa: Bosch