Lars Calmfors, nationalekonom och professor, har gjort en rapport om dagens lönemodell där industrin går först och sätter lönemärket som övriga avtal sedan förväntas följa.

Rapporten har gjorts på uppdrag av fackförbunden i 6F, där Fastighets ingår, och är en delrapport i deras arbete för att ta fram ett förslag till ny lönemodell.

Han kommer fram till att det finns brister med dagens modell. Han nämner att den bidragit till för låga löneökningar och att den inte ger någon möjlighet till relativlöneförändringar, alltså att att jämna ut skillnader mellan olika yrkesgrupper. Det leder enligt Lars Calmfors till en obalans av arbetskraft där det kan vara brist i vissa yrken och samtidigt överskott i andra.

Fackens kritik mot lönemodell får stöd av Lars Calmfors

Arbetsmarknad

För att komma tillrätta med det menar han att industrinormen behöver förändras, till exempel genom att fler parter än den internationellt konkurrensutsatta industrin är med och bestämmer lönemärket.

Rapporten presenterades på ett seminarium där både fackförbund, arbetsgivarorganisationer och ekonomer var eniga om att det behövs ett riktmärke för lönesättningen. Men där fanns också kritik mot förslagen om att ändra dagens system och specifikt mot Calmfors förslag att låta fler parter styra över märket.

Kan lätt spåra ur

En av dem som ifrågasatte Calmfors förslag var Juhana Vartiainen, ledamot i Industrins ekonomiska råd. Han tror inte att facken skulle klara att ta det ekonomiska ansvaret som behövs för att få till relativlöneförändringar. Han tror också att riskerna är stora att en sådan samordning spricker och föreslår därför att man hellre ska utnyttja de möjligheter som finns med dagens modell.
– Det finns redan en ventil, löneglidning och sifferlösa avtal. Varför inte använda den ventilen och sätta den på steroider? undrar Juhana Vartiainen.

Även Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall som är del av facken inom industrin, försvarar industriavtalet. Han menar att det har fungerat bra och att det har gett både en stark arbetsmarknad och höjda reallöner. Han tror att det lätt kan spåra ur om det görs förändringar i modellen, och får medhåll från Mattias Dahl, VD på Transportföretagen, som tycker att industrinormeringen är det bästa alternativet i dagsläget.
– Det är risk, kostnad och kompetens som avgör om företagen anställer. Därför kan vi inte springa och höja löner för att försöka ändra på det. Då är det bättre att ligga kvar på den kurs som vi har.

6F vill rätta till obalans

Men Mikael Johansson, ordförande Målareförbundet och representant för 6F, står fast vid att det behövs en förändring eftersom modellen inte är anpassad till dagens samhälle där klyftorna ökar.
– Det handlar om en ökad jämlikhet och jämställdhet, inte om missunnsamhet. Det handlar om att rätta till en obalans, säger han och fortsätter:
– Det finns ingen logik i att fördärva den svenska lönebildningen. Det skulle försämra för LO-medlemmar.

Mikael Johansson, ordförande för Målareförbundet och representant för 6F.

Almega vill ha sifferlösa avtal

Arbetsgivarorganisationen Almega, en av Fastighets motparter i avtalsrörelsen, tycker inte att något av Lars Calmfors förslag skulle innebära en förbättring jämfört med dagens modell. De tycker inte heller att det finns något behov av att ta bort industrinormeringen.
– Det är det system vi har och det har tjänat oss väl, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega tjänsteföretagen, och fortsätter:
– Almega jobbar hela tiden för att flytta lönebildningen mer decentraliserat till företagen. Vi vill ha mer sifferlösa avtal, säger Stefan Koskinen.

… kommer att leda till vilt slagsmål

Han håller med om att det finns problem med dagens modell, men menar att det ännu inte finns några bättre lösningar.
– Vi på Almega landar ju inte i samma slutsats som Calmfors, men han pekar på ett viktigt problem. När man låste fast modellen 1997 gav man inga verktyg för relativlöneförändringar. Men att hantera det i centrala löneavtal kommer att leda till vilt slagsmål. Alla kommer att vilja öka för sin grupp, säger Stefan Koskinen.

Förslag till sommaren

Magnus Pettersson, Fastighets ordförande, tycker att rapporten ger ett bra underlag till 6F i deras arbete.
– Det här visar att vi i 6F inte är ensamma, utan även en välkänd person som Calmfors visar att det finns brister med den nuvarande modellen, säger Magnus Pettersson, Fastighets ordförande, men påpekar att detta är en av flera delrapporter.

I 6F ingår Fastighets, Målarna, Elektrikerna, Byggnads och Seko. Deras förhoppning är att kunna presentera ett förslag till ny modell till nästa sommar och att det ska kunna användas i nästa avtalsrörelse.