LO:s rapport visar att arbetsmiljön på flera olika sätt försämrats under den här 25-årsperioden. Bland annat har tillgången till företagshälsovård minskat hos samtliga sysselsatta grupper, men främst drabbat arbetarkvinnor. Dessa har även främst drabbats av den ökade stressen i arbetslivet, och utsattheten för hot och våld är också störst bland arbetarkvinnorna.

Arbetsmiljödumpning

År 2016 uppgav mer än 20 procent av arbetarkvinnorna och knappt 20 procent av arbetarmännen att de på grund av arbetet någon gång det senaste året haft fysiska besvär som gått ut över både arbetet och hemarbetet.

Tillfälligt anställda har sämre arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Berit Müllerström, andre vice ordförande på LO, menar att det arbetsgivarna ägnar sig åt är inget annat än arbetsmiljödumpning.
– Vi brukar prata om lönedumpning, men det är minst lika allvarligt när arbetsgivare inte ser till att våra medlemmar får en bra arbetsmiljö, säger hon i ett pressmeddelande.

Sexuella trakasserierna ökar

Sexuella trakasserier, från andra personer än kollegor eller chefer, har också ökat inom samtliga sysselsatta grupper. För just arbetarkvinnor har mängden sexuella trakasserier enligt LO:s rapport stigit från 7 till 15 procent under perioden 1995 till 2015.

Kritiken mot Samhall

Samhall kallar till extra möte om arbetsmiljön

Arbetsmiljö

Många kvinnor inom LO-yrken har osäkra anställningsförhållanden, vilket tros vara en stor anledning till att arbetsmiljön ser så dålig ut för arbetarkvinnorna.
– De som har korta, otrygga anställningar får i allmänhet även sämre introduktion till arbetet och vilka risker som finns samt sämre inflytande. Har du inte en relation med de anställda är du som arbetsgivare inte heller rustad att jobba på ett bra, förebyggande sätt, säger LO:s arbetsmiljöutredare Carola Löfstrand till tidningen Arbetet.

Enligt LO:s rapport har män i högre tjänstemannayrken den bästa arbetsmiljön i Sverige.