På kort tid har två personer omkommit i olyckor med åkgräsklippare. Den ena olyckan inträffade i Tenhult i Jönköpings kommun och den andra i Enköpings kommun. I båda fallen misstänks gräsklipparna ha vält i samband med klippning i slänter, skriver tidningen Arbetet.

Ännu en död i gräsklipparolycka på jobbet

Bo Gustafsson, regionalt skyddsombud för Fastighets region Väst, menar att många underskattar riskerna med att klippa där det är brant.
– Jag tror att mycket beror på okunnighet och stress, att man ska skynda sig, säger han.

Andra riskfaktorer kan vara fukt i gräset, snabba väjningar, grenar som hänger i vägen eller rädsla för att säga nej.
– Om man jobbar på entreprenad är det tidsbelagt och då kommer automatiskt stress och slarv. Men du ska aldrig utsätta dig själv för en risk. Om du inte vill säga ifrån själv kan du ringa ett skyddsombud eller ett regionalt skyddsombud. Vi kan vara tuffa, säger Bo Gustafsson.

Bo Gustafsson, regionalt skyddsombud i Fastighets region väst.

Max tio graders lutning

Under åren 2013-2017 skadades 212 personer så allvarligt att de behövde vara sjukskrivna efter olyckor med gräsklippare, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Och fastighetsskötare och trädgårdsanläggare tillhör de två mest drabbade yrkesgrupperna.

Fastighetsskötare allvarligt skadad vid gräsklippning

Arbetsmiljö

Statistiken visar inte hur många av olyckorna som gäller åkgräsklippare eller hur många som berodde på att gräsklipparen välte, men Bo Gustafsson känner till flera olyckor av just den typen bara i sitt område. I Borås skadades en fastighetsskötare allvarligt år 2016 och i somras skedde ett tillbud i Falkenberg där en fastighetsskötare körde en gräsklippare som välte i en slänt. Mannen hann hoppa av men skadade höften.

Robot tar över klippningen av branta grönytor

Nyheter

Bo Gustafsson har som grundregel när han är ute på arbetsplatser att alla slänter med över tio graders lutning ska vara tydligt markerade och där ska inte åkgräsklippare användas.
– Om arbetsgivaren inte godtar kravet så lägger jag skyddsstopp. Vi måste vara stenhårda med detta och sätta ner foten, säger han.

Finns alternativ

Det finns flera säkra alternativ till att sitta på en åkgräsklippare i en brant sluttning. Det enklaste är, enligt Bo Gustafsson, att använda trimmer. Ett annat förslag är att låta en robot ta över klippningen där det är brant, så som allmännyttiga LKF i Lund har gjort. Ytterligare ett alternativ är att bygga bort gräsmattan och istället ha marktäckande växter eller sten.

Bo Gustafsson trycker också på att det är viktigt att känna till och hålla sig till instruktionerna för den maskin man kör. Och att se till att det finns tydliga rutiner för säkerhet på företaget.
– Om man tycker att det är obehagligt ska man inte köra där, säger han.