Städjobben blir allt fler trots städrobotarnas intåg

Arbetsmiljö

En transportdrönare lastad med nio svävande robotgräsklippare, drivna med solenergi och artificiell intelligens. Det är en del av produkttillverkaren Husqvarnas framtidsvision av professionell grönyteskötsel. Tanken är att en spanare ska samla in data från sensorer som placerats ut på stadens  grönytor och sedan skicka information till en molnlösning med artificiell intelligens. I molnlösningen räknas det ut hur mycket tid och hur stor insats som krävs för att klippa gräset på olika platser.

Via ”molnet” får drönaren en färdrutt och transporterar sedan ut spanare och robotgräsklippare, som arbetar svävande några centimeter ovan marken. Tanken är att robotgräsklipparna ska kommunicera med varandra, medan spanaren varnar dem för sådant som kan hända i parken.

Denna vision finns än så länge bara på idéstadiet, men kan vara nära att förverkligas omkring 2030, enligt Magnus Moberg, grönytekonstruktör, Husqvarna.
Någon risk att robotar tar över människors jobb med grönytor ser han däremot inte.
– Men vi måste få ned utsläppen av koldioxid, och detta är ett sätt, säger Magnus Moberg till Fastighetsfolket.

Men anställda i grönytegruppen vid det kommunala bostadsbolaget Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF), tar redan i dag hjälp av en större robotgräsklippare – om än i något enklare variant än den som beskrivs i produkttillverkarens framtidsvision.

Grönytegruppens robotgräsklippare används sedan ett par år tillbaka vid branta grässlänter, och styrs med joystick, berättar Eve Nilsson, Fastighetsklubbens ordförande, LKF och regionalt skyddsombud, Region Syd.
– Vi såg att det hände mycket olyckor i lutande slänter, det blev för riskfyllt att arbeta så, säger Eve Nilsson till Fastighetsfolket.

De anställda som berörs får utbildning i att manövrera roboten, och Eve Nilsson ser ingen risk för att större robotgräsklippare som den som används i Lund kommer ersätta anställda som jobbar med grönytor inom fastighetsskötsel.
– Någon måste styra roboten, och den är bara en fördel för anställda nu i och med att den underminerar risk för skador, säger Eve Nilsson.

Fastighetsskötare allvarligt skadad vid gräsklippning

Arbetsmiljö

Lunds kommun ligger i framkant i Sverige även när det gäller större robotgräsklippare för kommunala parker och idrottsanläggningar.
I somras testades kommunen en större modell av en robotgräsklippare, där området som skulle klippas ställdes in med koordinater som lagrades i en gps

Roboten, som kommer från Italien, kunde klippa i upp till 45 graders vinkel, arbetade utan höga ljud och stannade så fort man rörde vid den.
Men i detta fall visade sig gps-anordningen inte fungera, och roboten stannade när den hamnade i ”gps-skugga”, och fungerade bara på ytor som fotbollsplaner, där inga träd skuggade, berättar Anders Persson, arbetsledare vid Lunds kommun.

Inför nästa säsong ska kommunen i stället testa att gräva ner en kabel i områden där det finns träd. Kabeln ska rama in de områden där roboten kan arbeta, så att den inte stannar tvärt.
– Men roboten kommer inte att ta över de anställdas skötsel av grönytor, utan i stället avlasta det tyngsta arbetet och frigöra tid för dem att arbeta med det övriga, säger Anders Persson.

Vartannat jobb automatiseras

  • 53 procent av dagens anställda i Sverige beräknas kunna ersättas av digital teknik under de kommande 20 åren, enligt Stiftelsen för Strategisk Forskning. Det innebär att omkring 2,5 miljoner jobb i Sverige kan påverkas.
  • Detta är en större andel än i USA, där motsvarande siffra beräknas vara 47 procent. Skillnaden kan bero på att Sverige har fler industrijobb som kan komma att automatiseras.
  • "Molnet" är ett begrepp som man använder för att förklara IT-tjänster, som finns någon annanstans än på den egna datorn. Att jobba mot molnet innebär att man jobbar med programvaror via Internet. Data i molnet lagras inte på en specifik plats eller server, utan flyttas mellan olika servrar, som för säkerhetens skull ofta är utplacerade långt ifrån varandra.
  • Artificiell intelligens är intelligens som uppvisas av maskiner. Det är även namnet på det studieområde som undersöker hur man skapar datorer och datorprogram med intelligent beteende.