Från början av året till och med september blev 7 736 personer inskrivna i Trygghetsfonden TSL:s åtgärder. Det är 12 procent lägre än under motsvarande period 2017. Det tyder på en fortsatt god arbetsmarknad. Men totalt sett ökar delen uppsagda på grund av konkurser. Under september kom nästan var tredje deltagare från en konkurs, och konkurserna växer också i storlek.

Lågkonjunktur kan vara på väg

–Vi kommer att nogsamt följa utvecklingen av omställningsprojekt på grund av konkurser. Om trenden fortsätter skulle detta kunna vara en tidig indikation på en förändring av det goda konjunkturläget,  säger Caroline Söder, vd för Trygghetsfonden TSL.

Rekordmånga utländska städare i Sverige

Nyheter

IF Metall, Transport och Byggnads är förbund där flest personer drabbats av konkurser. Fastighets är det förbund med minst antal personer som blivit arbetslösa på grund av konkurser. Det var 8 personer av totalt 271 som sagts upp på grund av arbetsbrist.

Omställningsförsäkringen innebär stödåtgärder i form av exempelvis coachning och vidareutbildning. Av dem som deltar i åtgärderna kommer många i sysselsättning inom 12 månader, enligt statistiken.

Fastighets strax under snittet

Målareförbundet, Elektrikerförbundet och Byggnads har störst andel som får jobb eller annan sysselsättning, över 90 procent. För Fastighets del är samma andel 82 procent. Snittet totalt är 83 procent.

–Vi utför ett omställningsarbete som fungerar i praktiken. Skickliga människor som annars skulle riskera att hamna utanför arbetsmarknaden får hjälp till ett fortsatt yrkesliv samtidigt som företagen förses med kompetens för fortsatt tillväxt, säger Caroline Söder. vd Trygghetsfonden TSL i ett pressmeddelande.

 

Försäkring för arbetare med kollektivavtal

Trygghetsfonden TSL är en omställningsförsäkring för arbetare och ett avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv. Cirka 900 000 medarbetare som arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal omfattas av försäkringen.