Lokalvårdsbranschen ligger högt upp på listan över sektorer med mest utländsk arbetskraft i Sverige, enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. 2016 jobbade 5 600 personer folkbokförda i andra länder inom städ.

Sjukskrivning – särskilt vanligt bland unga städare

Arbetsmiljö

33 000 heltidstjänster

På första och andra plats över branscher med mest utländsk arbetskraft kommer universitets- eller högskoleutbildning samt restaurangverksamhet. Sammanlagt var det ungefär 33 000 heltidstjänster som sysselsattes av personal från andra länder samma år.

Städare mår sämst av att gå till jobbet

Arbetsmiljö

SCB har kunnat komma fram till de här siffrorna genom de kontrolluppgifter som arbetsgivare i Sverige skickar ut till personer med inkomst genom arbete. Den registrerade arbetsmarknadsstatistiken har sedan kopplats mot personer som är folkbokförda i Sverige och sådana som inte är det.

Sämre ökning för svensk arbetskraft

Totalt skickade företag baserade i Sverige år 2016 ut drygt 111 000 kontrolluppgifter som inte kunde kopplas till personer folkbokförda i landet.

Statistiken visar också att utländsk arbetskraft ökat rejält sedan 90-talet. Mellan 1997 och 2016 ökade antalet kontrolluppgifter som skickats till personer som inte var folkbokförda i Sverige med 131 procent. Detta är många gånger högre än ökningen för personer som var skrivna i Sverige under samma period – 16 procent.

Svaghet i statistiken

SCB kan via statistiken inte se från vilka länder som den utländska arbetskraften kommer från, vilket gäller framför allt EU-medborgare som jobbar i Sverige. Myndigheten kan heller inte se hur stor del av den utländska arbetskraften som består av arbetskraftsinvandring och av nyanlända som fått jobb.

– Vi har väldigt svårt att spåra särskilda grupper, så jag kan inte svara på det, säger Maria Nilsson, handläggare på SCB.

Rekordmånga utländska städare

Efter finanskrisen 2008 minskade den utländska arbetskraften för lokalvårdsbranschen rejält, sett utifrån antalet kontrolluppgifter som skickades ut.

Enligt SCB har antalet kontrolluppgifter nu återhämtat sig sedan kraschen och antalet personer som inte är folkbokförda i Sverige och som jobbar inom städ var 2016 rekordhögt.

Branscher med flest kontrolluppgifter till utländsk arbetskraft

  1. Universitets- eller högskoleutbildning, 9 600 kontrolluppgifter
  2. Restaurangverksamhet, 8 800 kontrolluppgifter
  3. Lokalvård, 5 600 kontrolluppgifter
  4. Byggande av bostadshus och andra byggnader, 5 100 kontrolluppgifter
  5. Personaluthyrning, 2 800 kontrolluppgifter