Den fackliga verksamheten i Bosnien är liten och arbetare har generellt sett små rättigheter att påverka sin situation på jobbet.
– Det är hög arbetslöshet och arbetsgivaren har nästan oinskränkt makt, säger Jarmo Kusmin, sekreterare i Fastighets klubb för förbundets egna ombudsmän.

System som motverkar förändringar

Nyheter

Klubben är sedan ett år tillbaka med i ett biståndsprojekt i Tuzla i Bosnien för att försöka ändra situationen, främst genom att bidra med kunskap.
– Vi kanske kan så ett frö till att man själv vill vara med och påverka sin situation, säger Jarmo Kusmin.

Han har nyligen varit där tillsammans med två andra representanter från klubben. Den här gången hade de utbildning för ett 15-tal volontärer från Agora center, en mötesplats för ideella föreningar och kursverksamhet. Dels fick deltagarna lära sig om facket i Sverige, dels fick de påbörja en kartläggning av den fackliga verksamheten i sitt närområde och om rättigheter på arbetsplatsen.
– Baktanken från vår sida är sedan att de på sikt ska kunna erbjuda utbildning om facklig organisering, rättigheter och så vidare, säger Jarmo Kusmin.

Ingen lag om arbetstid

I Fastighets finns flera anställda ombudsmän och administratörer med rötter i forna Jugoslavien, däribland Slavica Nikodijevic, som är ombudsman i region Tvärs. Hon var också med till Tuzla för andra gången.
– Jag kommer själv från Serbien och flyttade hit när jag var 16 år. Men min pappa jobbade i en gruva och var fackligt aktiv. Han hade det bra på sin arbetsplats och det var säkert mycket på grund av facket. Men jag vet att det har blivit sämre och att facken fått mindre inflytande. Jag vill hjälpa dem att känna till sina rättigheter och att kunna påverka mer på jobbet, säger hon.

Slavica Nikodijevic, ombudsman i Fastighets region Tvärs.

Slavica Nikodijevic berättar att det varken finns lag om arbetstid eller uppsägningstid i Bosnien, vilket betyder att arbetsgivaren har mycket makt. Och i de fackföreningar som finns ingår inte arbetsrättslig hjälp, vilket betyder att förhandlingar som inte kan lösas lokalt måste bekostas av arbetstagaren. Dessutom finns korruption på nästan alla nivåer i landet.
– Det är svårt att få till en förändring men gör vi det tillsammans blir vi starkare. Det gäller att börja någonstans och jag är optimistisk, säger hon.

Stor tro på framtiden

Projektet finansieras delvis av ombudsmannaklubben, delvis av Fastighets och delvis av Palmecentret.
– Drömmen hade varit att den här gruppen av volontärer skulle få komma hit, så att de får se hur det fungerar, de har en väldigt idoliserad bild av Sverige. I dagsläget finns inte pengar till det men vi får se om det skulle kunna lösas, säger Jarmo Kusmin.

Men det är inte bara Fastighets som kan lära ut saker till volontärerna i Bosnien.
– De har det fattigt och svårt men de vill förändra och vill vara självständiga och oberoende. De har en enorm framtidsenergi och den tar vi med oss, säger Jarmo Kusmin.

Palmecentret

  • Olof Palmes internationella center bildades år 1992 av KF, LO och Socialdemokraterna för att hedra Olof Palmes minne.
  • De arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Centret är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning.
  • De driver drygt 200 projekt i mer än 20 länder i samarbete med 27 medlemsorganisationer.