Vibrationsskador är i dag den vanligaste arbetssjukdomen, vilket Fastighetsfolket tidigare rapporterat om. Skadorna är vanligare bland män, eftersom det främst är inom mansdominerade yrken som arbetssjukdomen förekommer.

Skadorna uppkommer vid arbete med handhållna maskiner och drabbar bland annat fastighetsskötare, vaktmästare och de som jobbar med att sköta parker. Industri och bygg är också två sektorer där arbetssjukdomen är som vanligast.

Vibrations­skador har blivit vanligaste arbets­sjukdomen

Arbetsmiljö

Måste riskbedöma maskinerna

Under 2018 har Arbetsmiljöverket därför genomfört 350 inspektioner på arbetsplatser där vibrationsskador förekommer. En klar majoritet av arbetsplatserna, närmare bestämt 8 av 10, har fått sammanlagt 850 krav på sig att åtgärda brister i arbetsmiljön.

Flera av inspektionerna har skett på arbetsplatser inom fastighets- och saneringsbranschen, uppger arbetsmiljöinspektör Enver Berisha.
– Vi har ställt krav på att man ska undersöka och riskbedöma maskinerna som man använder i verksamheten, säger han.

Arbetsgivare måste se över bland annat maskinsäkerhet, till exempel i maskinernas utformning och slitage. Maskiner måste underhållas regelbundet för att bibehålla kvalitet i arbetet – och säkerheten för arbetstagaren.

Miljön kan också påverka

Arbetsgivare måste även bedöma andra riskfaktorer kopplade till miljön där maskinerna används, som till exempel damm eller kemikalier, och där arbetstagaren måste använda rätt skyddsutrustning.
– Utifrån det här måste arbetsgivarna sedan ta fram en åtgärdsplan för hur man utför arbetet på ett säkert sätt, säger Enver Berisha.

Andelen sysselsatta som utsatts för vibrationer från handhållna maskiner minst en fjärdedel av arbetstiden låg 2017 på 8 procent, enligt Arbetsmiljöverkets senaste statistikrapport. Siffran har under det senaste decenniet sett i stort sett likadan ut.

3 000 arbetsplatser ska granskas

Vibrationsskador drabbar nerver, leder och muskler och kan ge så kallade vita fingrar, där känseln försvinner i dem vid kallt väder. Oftast orsakas skadorna av brister i hur man sköter och använder handhållna maskiner, vilket kan ge drabbade livslångt lidande.

Totalt kommer Arbetsmiljöverket att granska cirka 3 000 arbetsplatser fram till år 2020.