Tillsammans med Samhall har samtliga sju fackförbund på företaget förhandlat fram ett nytt grundavtal för det så kallade utvecklingshjulet. Det är ett hårt kritiserat program där anställda fått prova olika arbetsuppgifter under 12 veckor med syfte att utvecklas i sitt arbete.

Utvecklings­hjulet på Samhall pausas efter kritik

Arbetsmiljö

– Det här är unikt på det sättet att alla fackförbund har förhandlat tillsammans eftersom alla hade samma kritik, och det som har kommit fram är ett helt nytt utvecklingshjul, säger Björn Lindberg, ombudsman i Fastighets region Syd.

Det flera av de anställda och facken reagerade på i våras var att Samhall inte tog någon hänsyn till anställdas funktionshinder när de placerades i utvecklingshjulet.
– Effekten var att folk blev sjuka. Vet jag att en människa har axelproblem så sätter jag inte den personen på att lyfta lådor, säger Björn Lindberg och menar att det fanns många liknande exempel.

Mohammad Kazam Malaki, klubbordförande på Samhall i Helsingborg.

Klubbordförande Mohammad Kazam Malaki ger samma bild.
– Förut var det inte bra. Det var problem med deras hälsa, deras arbetstider. Folk blev ledsna och Samhall litade inte på läkarintyg. Den här gången måste vi prata mer med våra medlemmar och höra vad de tycker, säger han.

Tog till sig av kritiken

Göran Tufvesson, distriktschef på Samhall i Helsingborg, säger att de har tagit till sig av kritiken.
– Vi har en ständig dialog med facken men efter den kritik som har framkommit är det självklart att vi behöver ta omtag, säger han och fortsätter:
– Det är ett misslyckande när jag och vi har medarbetare som känner sig missnöjda. Vårt uppdrag är att de ska utvecklas i sitt arbete.

Ny version testad

Nu finns en ny version av modellen förhandlad lokalt i Helsingborg. Det ska i första hand gälla för nyanställda och ska alltid ta hänsyn till funktionsnedsättning.
– Vi har förbättrat utifrån tydlighet och återkoppling. Alla medarbetare ska känna till syfte och ha förståelse för vad som sker, säger Göran Tufvesson.

Modellen har redan testats i Helsingborg och klubbordförande Mohammad Kazam Malaki tycker sig se en stor skillnad.
– Nu är det nyanställda som går direkt till utvecklingshjulet, inte vi som har jobbat länge. De nya har ingen bild av Samhall men kan prova olika arbetsplatser och arbetsuppgifter. Innan de lämnar ett ställe måste arbetsledaren skriva ett brev med en sammanfattning om hur det har gått, sedan kan man bestämma vilken plats som passar, säger han.

Tanken är att det ska bli lokal förhandling om att införa detta även i Malmö. En liknande modell finns också i Göteborg och Stockholm.

Detta har hänt

  • I våras uppdagades det i Sydsvenskan och Helsingborgs dagblad att utvecklingshjulet gjorde anställda sjuka. Det kom fram flera exempel på att Samhall tog inte hänsyn till läkarintyg och placerade personer på arbetsuppgifter som gjorde att de blev sjukskrivna.
  • Fastighets, Handels, Kommunal och IF Metall kritiserade Samhall för att inte anpassa arbetet efter de anställdas funktionsnedsättningar.
  • Efter kritiken pausades hjulet och nu har den gamla varianten skrotats till förmån för den nya modellen, som fackförbunden har varit med och förhandlat fram.