Det kan tyckas enkelt att dra av på lönen om man tycker att en anställd i sin tur är skyldig företaget pengar.

Men kraven är högt ställda för att en arbetsgivare ska få hålla inne lön för att kvitta krav.

Sedan i somras har tre stämningar om så kallad kvittning kommit in till Arbetsdomstolen.

Därför ska du inte vänta med att tänka på pensionen

Så funkar det

Först stämde Handels och Elektrikerförbundet arbetsgivare som dragit av lön med hänvisning till bland annat privata lån och löneskulder.

Ett nyare fall gäller en ambulanssjuksköterska som behövde parkera om en stegbil för att få in en ambulans i tvätthallen.

Porten till hallen skadades. Att laga den kostade drygt 6000 kronor.

De pengarna drog arbetsgivaren från sjuksköterskans lön.

Olov Östensson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, driver det sistnämnda fallet för Vårdförbundets räkning.

Vi tog hjälp av honom för att reda ut när arbetsgivaren får dra pengar från din lön för att hen anser sig ha ett ekonomiskt krav mot dig:

1. När du har medgivit det i förhand

– Det ska vara väldigt klart och rent att man har ett samtycke, säger Olov Östensson.

En anställd som har accepterat att avdraget ska göras kan när som helst, tills pengarna är dragna, ändra sig.

– Du kan lämna medgivande ena dagen och nästa dag dra tillbaka det. Bevisbördan för att ett medgivande har givits är på arbetsgivaren.

Så kan sexuella trakasserier förebyggas

Arbetsmiljö

2. Vid avtal eller uppsåtlig skada…

I vissa fall kan pengar dras även utan ditt medgivande. Företagets fordran ska till att börja med vara tydlig, ha uppstått i samband med anställningen och ha förfallit till betalning.

Den får då dras av om ett avtal ger rätt att kvitta skulden.

– Även där har arbetsgivaren bevisbördan, säger Olov Östensson.

Pengar får också dras om det gäller ersättning för skador du uppsåtligen vållat i tjänsten.

– Man ska medvetet ha förstört något. Det är ett väldigt högt beviskrav, så även där har arbetsgivaren uppförsbacke, säger Olov Östensson.

3. …och koll med kronofogden

– Även om man har vållat skada uppsåtligen i tjänsten får arbetsgivare inte bara rakt av kvitta. De måste kontakta kronofogden. Det glömmer de ofta, säger Olov Östensson.

Kronofogden avgör hur stor del av skulden som får dras från varje lön, för att försörjningen inte ska drabbas för hårt.

Olov Östensson konstaterar att arbetsgivare som kvittar utan koll med kronofogden riskerar att sedan få betala skadestånd även om de haft rätt i att arbetstagaren varit skyldig dem pengar.

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet, som tillsammans med Fastighetsfolket och tre andra tidningar ingår i LO Mediehus.