Mustapha Timir är utbildad fastighetsvärd och började sin bana i branschen som praktikant på Familjebostäder i Göteborg. Han har gått från att jobba som bovärd till fastighetsförvaltare och har bland annat arbetat i utsatta områden.

”Kräver annorlunda sätt att göra saker på”

De gör skillnad i Biskopsgården

På jobbet

I våras sa han upp sig för att starta eget bolag, en slags fastighetssupport som erbjuder bostadsbolag och hyresvärdar tjänster och kompetens som den tidigare bovärden menar saknas.
– Under mina tio år på Familjebostäder har jag sett olika behov som kräver annorlunda sätt att göra saker på, säger Mustapha Timir.

Kan förebygga onormalt slitage

Bolaget Fastighetssupport i Väst erbjuder bland annat boendeintroduktion till nya hyresgäster på flera olika språk, till exempel somaliska, arabiska och persiska. Onormalt slitage och andra fel som kan uppstå i lägenheter tror han också kan förebyggas om hyresgäster som inte behärskar svenska får information på sina egna språk.

Boendedialog vid renoveringar och konflikthantering mellan hyresgäster på andra språk än svenska är också andra tjänster som Mustapha Timirs företag erbjuder, vilket han menar i sin tur skulle underlätta arbetsbördan för fastighetsbolag och hyresvärdar.
– Min tidigare arbetsgivare var redan inne på att erbjuda det här själv, men personalen har redan så mycket att göra, säger han.

Ska lotsa studenter ut i arbetslivet

Mustapha Timir menar även att det i dag saknas en brygga mellan kompetens och bransch. Bolaget ska därför även fungera som en slags arbetskraftsförmedling mellan studenter som utbildar sig inom fastighetsbranschen och bostadsbolag.
– Då kan man få en möjlighet att komma in i branschen under studietiden, i stället för att jobba på lager eller i butik. Fastighetsägarna kan då också locka sin framtida kompetens, säger han.

Vill hjälpa arbetslösa komma in i branschen

Förutom studenter som redan valt en bana inom fastighets, är planen också att göra personer som i dag står långt från arbetsmarknaden anställningsbara. Mustapha Timir tänker sig att fastighetsägare ska kunna ta in lärlingar via hans företag, som får praktisk erfarenhet av branschen – och lockas till att söka sig vidare till en utbildning.

– Alla har olika erfarenheter och kompetenser med sig redan, så det här är ett sätt att göra de intresserade av fastighetsbranschen där det snart kommer råda kompetensbrist, säger Mustapha Timir.