Martin Hallengren är husvärd på Poseidon, i en del av Biskopsgården som bedöms som lugnare. Både han och hyresgästerna upplever dock att problemen med stök och kriminalitet ökar där. På dagen är hyresgästerna gärna ute på gården, men på kvällen håller sig många inne på grund av detta.

I maj började Bostadsbolagets nya trygghetsvärdar.
– Att se folk som jobbar ger en trygghet. Och bovarna kanske tänker en extra gång innan de gör något om de vet att vi finns i området, säger trygghetsvärden Omid Modiri.

Nya tjänster i utsatta Göteborgs­områden

Nyheter

Biskopsgården på Hisingen är ett av de 23 områden som polisen kallar ”särskilt utsatta”. För några år sedan var skjutningar vardagsmat och år 2013 skedde ett dubbelmord i området.
Därefter har polis, kommun, bostadsbolag och flera andra aktörer agerat för att minska gängkriminaliteten och öka tryggheten. Det handlar bland annat om att ha fler poliser på plats, större fokus på alkohol- och drogpåverkade personer, olika aktiviteter för de boende och ett arbete för att öka delaktigheten och stoltheten i området.
– Bilden folk har av Biskopsgården är att det är skitigt och stökigt med massa skjutningar, men så är det inte nu, säger kollegan Alex Hammarström.

”I början försökte ungdomsgängen se hur vi jobbade. Men om de är på torget så sätter vi oss där och då märker vi att vi stör dem. Sedan fortsätter vi att röra oss runt i området hela kvällen”, säger Josef Muday, tillförordnad trygghetsgruppsledare.

Trygghetsvärdar ska till skillnad från miljövärdar och fastighetsskötare arbeta på kvällstid. Uppgiften är att vara synliga och att arbeta förebyggande. Varje kväll finns de i området och går runt på gårdar och i källare. De rapporterar in eventuella skador och ser till att området ser helt och rent ut.
– Visionen är att det ska vara så attraktivt och tryggt att bo här att det blir bostadskö. Men nu vill vi först lära känna området. Och lära känna barnen som växer upp här, säger Omid Modiri.

När Fastighetsfolket följer med är stämningen lugn. Trygghetsvärdarna hejar på hyresgäster till höger och vänster.

Den här sommaren testar bokförlaget Bonnier sommaraktiviteter för barn i Biskopsgården. Tom Wiksten och de andra trygghetsvärdarna från Bostadsbolaget brukar varje kväll gå dit och hälsa på deltagarna.
”Vi har mycket fokus på barn i tioårsåldern.”

Uppe vid generationslekplatsen Mosskanten ordnar bokförlaget Bonnier tillsammans med lokala aktörer varje dag den här sommaren något som kallas Bonnier Hoops. Den lokala projektledaren Anders Hjorth berättar att det är första året i Göteborg men att det funnits flera år i Kista.
Syftet var från början att öka läsförståelsen hos barn och unga, men aktiviteterna har utökats till sådant som basket, vattenkrig och musikhäng.
– Vi försöker bara ge barnen någonstans att vara och något meningsfullt att göra. Hela sommaren, inte bara en helg som det är i många andra projekt, säger han.

”Utsatta områden ska inte finnas”

Vårens dödsskjutningar i bland annat Malmö fick debatten om otrygghet, segregation och kriminalitet i bostadsområden att blossa upp på nytt.
I ett tal under Järvaveckan i juni satte statsminister Stefan Löfven (S) upp visionen att det inte ska finnas några utsatta områden i Sverige. För att nå målet har Socialdemokraterna ett program för att bryta boendesegregationen. Där ingår bland annat att rusta gamla bostadshus, göra tidiga insatser för barn och unga, öka sysselsättningen och jobba med att stärka demokratin. Men det handlar också om att få mer blandade bostadsområden och bekämpa svarthandel på bostadsmarknaden.

Thomas Gustavsson tror lagförslag kan minska hot

Arbetsmiljö

Att det görs insatser i den här delen av Biskopsgården beror på att det funnits problem under lång tid.
– Jag har för egen del aldrig känt mig otrygg i Biskopsgården, men det är mycket lugnare här nu än för några år sedan, säger trygghetsvärden Omar Jobe, som tidigare jobbade som städare på Bostadsbolaget.
Han berättar om skjutningar och handgranater som kastades in i lägenheter.
– Jag tror att det är lugnare nu delvis för att flera av de aktiva sitter i fängelse, men jag tror också att vi som jobbar här gör skillnad, säger han.

Oro även i lugnare delar

Allmännyttiga bolaget Poseidon har flera fastigheter i den del av Biskopsgården som varit lugnare. Men husvärden Martin Hallengren upplever att problemen håller på att stegras där.
– Det har blivit stökigare de senaste månaderna. Nu finns kameror på de flesta andra ställen, men inte här och det har de koll på, säger han och syftar på ungdomsgäng där det förekommer kriminalitet.
– Men jag trivs jättebra här och känner mig inte otrygg, säger Martin Hallengren och tillägger att han tror att han bidrar till att göra området säkrare genom att finnas där hela dagarna.

Martin Hallengren, husvärd på Poseidon.

Enligt en rapport från Brå, Brottsförebyggande rådet, är andelen otrygga boende i socialt utsatta områden högre än i andra stadsområden.
48 procent av kvinnorna i utsatta områden uppger att de känner sig otrygga på kvällstid i bostadsområdet, jämfört med 30 procent i andra områden. Bland män svarar 22 procent i utsatta områden att de är otrygga på kvällen, jämfört med 9 procent i andra områden.

Bilden bekräftas av några kvinnor som sitter och fikar på den lummiga gården vid Poseidons hus. De brukar ofta träffas så på tidiga sommarkvällar.
– Men vi är oroliga också. Senare på kvällarna vill vi inte gå ut, inte gå till tvättstugan och vi vågar inte låta barnen vara ute och leka utan vuxna, säger en kvinna.

"Personer som mår dåligt kan finnas överallt. Det går inte att säga att det bara händer saker i de utsatta områdena", säger bovärden Thomas Renner, här med miljövärden Camilla Claesson.

Hot är en het fråga på bostadsbolag

Arbetsmiljö

Hon har bott i området i omkring tjugo år och tycker att det har blivit en stor förändring under de senaste åren, tidigare var det lugnt. De ser hur ungdomar hamnar i kriminalitet framför ögonen på dem och tror att det skulle behövas mer insatser från fler aktörer än polisen. Och att det skulle göra skillnad om ungdomarna hade jobb och något att göra.
– Men jag vill inte flytta härifrån. Vi önskar och hoppas att det kan bli bättre, säger hon och får medhåll av flera andra runt bordet.

Tre kvart senare, när Fastighetsfolket redan lämnat Hisingen denna julikväll, avlossas skott vid en livsmedelsbutik ett par hundra meter bort. Dagen därpå berättar Martin Hallengren från Poseidon på telefon att han var på väg hem från jobbet när han hörde skotten. Han såg inte händelsen, men förstod på en gång av ljudet att det var just skottlossning.
– Jag tycker mest att det är jättetråkigt för hyresgästerna, som ska behöva utsättas för sådant här i sitt bostadsområde, säger han.

Hoppas på politiskt fokus

Omar Jobe, trygghetsvärd på Bostadsbolaget ett stenkast därifrån, tror att det förebyggande arbetet är jätteviktigt och hoppas att det blir fortsatt fokus på det även från politiskt håll. Särskilt viktigt tror han att det är att jobba mot ungdomar eftersom det ofta är de som rekryteras till de kriminella gängen.
– Vi som trygghetsvärdar försöker prata med dem här i Biskopsgården, ge dem tips och råd och hänvisa till en kontakt i stadsdelen för dem som frågar om jobb.

Omar Jobe var tidigare lokalvårdare på Bostadsbolaget i Biskopsgården, men sedan i maj är han trygghetsvärd.

Och Thomas Gustavsson, klubbordförande på Bostadsbolaget, anser att såväl politiker som myndigheter och bostadsbolag har ett ansvar för att förbättra situationen i de utsatta områdena.
– Jag har länge pratat om det sociala uppdraget som vi som jobbar i bostadsbolag har. Det är en del i ett integrationsarbete och det gäller att alla förstår det och att det är värt att satsa på.
Han menar att det är samhällets största utmaning i dag att minska segregation och utanförskap.
– Här är man en nyckel i detta som människa. Det är i mötet mellan oss och de boende som integrationen sker, säger han.

Vissa områden särskilt utsatta

Vad är ett särskilt utsatt område? Polisen klassar områden som särskilt utsatta utifrån:

 • de boendes vilja att delta i rättsprocesser.
 • polisens möjlighet att utföra sitt uppdrag.
 • eventuella parallella samhällsstrukturer.
 • extremism, främst den våldsbejakande islamistiska extremismen.

Den senaste listan är från juni 2017. Då gällde det dessa 23 områden:

 • Alby, Botkyrka
 • Araby, Växjö
 • Bergsjön, Göteborg
 • Biskopsgården, Göteborg
 • Fittja, Botkyrka
 • Gottsunda, Uppsala
 • Gårdsten, Göteborg
 • Hallunda/Norsborg, Botkyrka
 • Hammarkullen, Göteborg
 • Hjällbo, Göteborg
 • Husby, Stockholm
 • Hässleholmen/ Hulta, Borås
 • Karlslund, Landskrona
 • Lövgärdet, Göteborg
 • Norrby, Borås
 • Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö
 • Rinkeby/Tensta, Stockholm
 • Ronna/Geneta/Lina, Södertälje
 • Rosengård söder om Amiralsgatan, Malmö
 • Skäggetorp, Linköping
 • Södra Sofielund (Seved), Malmö
 • Tynnered/Grevegården/Opaltorget, Västra Frölunda
 • Vivalla, Örebro